Otvorená výzva na rezidenciu do Paríža

Výzva
5. novembra 2022 – 20. novembra 2022

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje ďalšiu otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na umeleckú alebo výskumnú rezidenciu do Cité internationale des arts v Paríži. Výzva je určená pre doktorandky a doktorandov, absolventky a absolventov VŠVU bez vekového a mediálneho obmedzenia. Uzávierka prihlášok je 20. novembra 2022.

Vďaka spolupráci s partnermi v Paríži môže Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave znova vyslať ďalšiu rezidentku alebo rezidenta na trojmesačný umelecký či výskumný pobyt do medzinárodného centra Cité internationale des arts v Paríži. Rezidencia sa uskutoční od začiatku januára do konca marca 2023. Rezident/ka získa finančný príspevok na pokrytie nevyhnutných životných potrieb, pričom náklady na prenájom ateliéru, sprievodné poplatky a ostatné služby poskytované Cité budú taktiež pokryté v plnej miere. Po ukončení rezidencie sa rezident/ka bude prezentovať svojou tvorbou a výsledkami pobytu na výstave v Galérii Medium.

Všetky informácie o rezidencii nájdete na www.vsvu.sk.