Open Call: KOLABO 2022

Súťaž
7. júna 2022 – 18. septembra 2022

4. ročník súťaže autorského dizajnu KOLABO 2022

Hlavnou úlohou tohtoročnej výzvy je vytvoriť originálny produkt založený v duchu spolupráce a medziodborovosti, s environmentálnym presahom a zameraním na udržateľný dizajn a lokálnosť výroby.

Konzum je v súčasnosti na ústupe a na prvé miesto sa tak dostáva ekológia, podpora lokálnych výrobcov a miestnych materiálov. Svet lokálnych ekonomík má v súčasnosti potenciál byť pestrejší, ľudskejší, menej zraniteľný a v konečnom dôsledku udržateľný.

A práve udržateľnosť a dizajn sú úzko prepojené. Udržateľnosť môžeme považovať za vlastnosť pokračovania – to znamená, čo je udržateľné, môže pokračovať do budúcnosti. Jednoducho povedané, našu budúcnosť si navrhujeme sami.

Na to, aby bol udržateľný dizajn úspešný, musí byť aj esteticky príťažlivý, no zároveň je dôležité, aby sme o jeho hodnote neuvažovali len z ekonomického či finančného hľadiska, ale aj vo vzťahu k prírode, spoločnosti či jednotlivca.

V roku 2022 chcú v rámci otvorenej výzvy KOLABO 2022 ponúknuť priestor práve autorkám a autorom, ktorí pracujú s hodnotami udržateľnosti a lokálnosti. Cieľom je ukázať, že kvalita je naozaj viac ako kvantita. Prihlásené diela majú dbať aj na ekologické aspekty tvorby, prevedenie a ich využitie. Majú byť atraktívnymi predmetmi života, ktorý prežívame.

Ich cieľom je prezentovať širokej verejnosti diela, ktoré spájajú tvorivosť rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví s vytvorením jedinečného produktu či dizajnu. Chceme zároveň podporiť slovenských a českých autorov (rovnako aj kolektívy autorov) a zviditeľniť ich tvorbu v oblasti dizajnu a úžitkového umenia.

 Viac informácií o KOLABO 2022 a o tom, ako sa zapojiť, nájdete na kolaboratorium.com/vyzva.

online