New European Bauhaus Prizes 2023

Súťaž
13. decembra 2022 – 31. januára 2023

Európska komisia vyhlásila tretí ročník súťaže New European Bauhaus Prizes. Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré reflektujú základné hodnoty NEB, ktorými sú udržateľnosť, inklúzia a estetika. Tento rok sa bude súťažiť v 4 kategóriách, v každej kategórii v troch okruhoch. Prvým je New European Bauhaus Champions pre už existujúce projekty, druhým je New European Bauhaus Rising Stars pre koncepty a nápady autorov do 30 rokov a tretím je New European Bauhaus Education Champions pre projekty zamerané na vzdelávanie.

Projekty je možné prihlásiť v týchto kategóriách:

  • obnovenie spojenia s prírodou,
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú – tzv. dizaj pre všetkých,
  • formovanie obehového priemyselného ekosystému a podpora zohľadňovania životného cyklu.

Chcete prostredníctvom vašich projektov a nápadov tvoriť krajšiu a udržateľnejšiu Európu pre všetkých? Prihláste sa do 31. januára 2023 do súťaže New European Bauhaus Prizes.

Viac informácií nájdete na stránke New European Bauhaus.