New European Bauhaus Prizes 2022

Súťaž
18. januára 2022 – 25. februára 2022

Európska komisia vyhlásila druhý ročník súťaže New European Bauhaus Prizes. Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré reflektujú základné hodnoty NEB, ktorými sú udržateľnosť, inklúzia a estetika. Tento rok sa bude súťažiť v 4 kategóriách, v každej kategórii v dvoch okruhoch. Prvým je New European Bauhaus Awards pre už existujúce projekty, druhým je New European Bauhaus Rising Stars pre koncepty a nápady autorov do 30 rokov.

V každej kategórii a každom okruhu sa budú udeľovať ocenenia za prvé a druhé miesto a tiež jedno ocenenie v každom okruhu na základe verejného hlasovania. Víťazi na prvom a druhom mieste získajú okrem finančnej odmeny aj komunikačný balíček na podporu viditeľnosti projektu.

Chcete prostredníctvom vašich projektov a nápadov tvoriť krajšiu a udržateľnejšiu Európu pre všetkých? Prihláste sa do 25. februára 2022 do súťaže New European Bauhaus Prizes.

Viac informácií nájdete na stránke New European Bauhaus.

online