Národní cena za studentský design 2024

Súťaž
21. mája 2024 – 30. júna 2024

Design Cabinet CZ vyhlasuje 34. ročník súťaže Národní cena za studentský design 2024 pod mottom „Designem k porozumění“.  Tento rok môžu súťažiť akékoľvek študentské práce z najširšieho spektra vizuálnej komunikácie, ktoré vznikli po 1. júni 2020 a neboli prihlásené do niektorého z predchádzajúcich ročníkov Národní ceny za studentský design.

Prijímané sú práce českých aj zahraničných študentov. Súťaž je anonymná. Súťaží sa o profesionálnu a spoločenskú prestíž, viac ako 100 000 Kč, odborné stáže a hodnotné odmeny. Vybrané práce sa predstavia na výstavách v Prahe.

Všetky informácie nájdete na www.studentskydesign.cz.

online