Graficko-výtvarné riešenie interiéru stanice metra Českomoravská

Súťaž
15. novembra 2022 – 1. decembra 2022

Dopravný podnik mesta Prahy vyhlásil v spolupráci s Czechdesign súťaž s cieľom nájsť najvhodnejšie graficko-výtvarné riešenie interiéru stanice metra Českomoravská, ktoré plnohodnotne nadviaže na dizajnovú tradíciu pražského metra a pojme nový vizuál stanice s dôrazom na kontext a umeleckú kvalitu. K rekonštrukcii stanice a vestibulu sa DPP rozhodol pristúpiť z dôvodu veľmi zlého technického stavu.

Predmetom súťaže je návrh graficko-výtvarného riešenia interiéru stanice a to konkrétne návrhu farebného prevedenia obkladov tunelových konštrukcií v stanici, eskalátorovom tubuse a vo vestibule. Vzhľadom na rozmanitosť členitého interiéru stanice je zadanie otvorené rôznym prístupom, ktorých voľba je čisto na autoroch návrhu. Výsledkom by malo byť riešenie, ktoré povýši architektonickú aj umeleckú hodnotu miesta a celkový zážitok z návštevy stanice.

Svoje žiadosti o účasť môžete posielať elektronicky (pomocou formulára) do 1. 12. 2022, 12:00. Odborná porota z predložených žiadostí vyberie 6 až 10 tímov, ktoré vyzve do užšej súťaže na predloženie návrhov graficky-výtvarného riešenia interiéru stanice. Všetci vyzvaní účastníci budú následne prezentovať svoje súťažné návrhy osobne pred porotou na jej zasadnutí.

Pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na stránke www.czechdesign.cz.