German Ecodesign Award

Súťaž
22. januára 2024 – 15. apríla 2024

Každý rok hľadá German Ecodesign Award odolné a recyklovateľné výrobky, procesy a systémy, ktoré významne prispievajú k udržateľnej transformácii európskeho hospodárstva a spoločnosti. Súťaž je určená pre firmy vo všetkých odvetviach a veľkostiach, ako aj pre individuálnych dizajnérov. Oslovené sú rovnako začínajúce podniky aj lídri na trhu, miestni poskytovatelia aj globálni hráči, ako aj dizajnérske štúdiá, marketingové agentúry, architektonické a inžinierske kancelárie. Podstatné je, aby predložený návrh bol dostupný na európskom trhu alebo bol na tento trh zameraný ako služba alebo koncept.

V rámci súťaže má environmentálny a dizajnový aspekt rovnaké postavenie. Skúmanie a hodnotenie predložených návrhov je viacstupňový proces. Všetky súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti, budú postúpené komisii, ktorá je zložená z odborníkov z Nemeckej agentúry pre životné prostredie a členov poradného výboru. Odborníci rozhodnú, ktoré prihlášky sa kvalifikujú do ďalšej fázy súťaže. Všetci prijatí účastníci sú vyzvaní, aby predložili svoje práce na prezentáciu na zasadnutí poroty. Interdisciplinárna porota vyberá nominovaných a ocenených. V každej kategórii sa môže udeliť niekoľko cien. Ceny sú rovnocenné. Prezentácia prihlásených prác bude po zasadnutí prístupná aj verejnosti.

Pre prihlásenie je potrebné uhradiť súťažný poplatok, ktorého výška je pre jednotlivých prihlasovateľov individuálna.

Všetky podmienky a informácie o súťaži nájdete na www.budespreis-ecodesign.de.

online