Fórum: Nový Európsky Bauhaus v Strednej Európe

Diskusia
12. apríla 2024

Pozývame vás na podujatie NEB v strednej Európe – fórum pre partnerov a podporovateľov iniciatívy Nový európsky Bauhaus. Fórum NEB v strednej Európe je súčasťou festivalu Nový európsky Bauhaus, ktorý je jednou z kľúčových aktivít rovnomennej iniciatívy Európskej komisie. Forum prepojí na jednej platforme oficiálnych partnerov NEB zo Slovenska a zástupcov iniciatívy NEB zo susediacich krajín. Vznikne tak unikátne stretnutie partnerov a sympatizantov Nového európskeho Bauhausu a myšlienky spojenia udržateľnosti, inklúzie a kultúry v strednej Európe.

Cieľom je pokračovanie spoluprác, vyjadrenie spoločného postoja k súčasnej spoločenskej situácii v súvislosti s prepájaním starostlivosti o životné prostredie s kultúrnymi, estetickými hodnotami a ľudskými právami.

Vstup voľný na základe registrácie v termíne do 10. 4. 2024.

REGISTRÁCIA

Prosím, zaregistrujte sa aj v prípade, že chcete dostať informácie o záveroch fóra.

Prezentácie a panelové diskusie budú vysielané online (10:00 – 15:30) a budú v anglickom jazyku, workshop a facilitovaná diskusia na záver (15:45 – 17:00) budú v slovenskom, prípadne v anglickom jazyku – podľa potrieb účastníkov.

Program a link na online vysielanie nájdete na webovej stránke: manifest2020.sk

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Záštitu nad podujatím prevzali
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Slovenská komora architektov

Hlavný organizátor:
Manifest 2020

Program fóra
Podrobný program bude k dispozícii od 3. 4. 2024 na webovej stránke: www.manifest2020.sk.

Súčasťou programu bude predstavenie spoločnej deklarácie, ktorá nadväzuje na Manifest 2020 o vplyve stavebníctva na životné prostredie vydaný v roku 2019 (https://manifest2020.sk/iniciativa-manifest-2020/). Pôvodné zámery tohto dokumentu sú stále aktuálne, no počas piatich rokov od jeho formulovania sa na globálnej úrovni i na úrovni Európskej únie zmenilo mnohé. Iniciátori pôvodného manifestu a partneri Nového európskeho Bauhausu na Slovensku prizvú všetkých záujemcov pridať sa k aktualizovanej deklarácii, ktorá zohľadní vývoj posledných piatich rokov.

9:15 – 10:00 registrácia

1. blok (10:00 – 12:45)
Partnerstvá NEB v strednej Európe
Prezentácie a panelová diskusia
Program bude vysielaný online v rámci programu festivalu Nový európsky Bauhaus.

10:00 – 10:30
Úvod
Počas úvodu sa účastníci fóra prepoja s hlavnými organizátormi festivalu Nový európsky Bauhaus v Bruseli a s organizátormi vybraných sprievodných aktivít v iných krajinách.

10:30 – 11:30
Prezentácie medzinárodných partnerov NEB
Ukrajina, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko a Nová európsky Bauhaus

11:30 – 12:45
Panelová diskusia medzinárodných partnerov NEB
12:45 – 14:00 prestávka na obed

(Obed nie je pre účastníkov zabezpečený.)

1. blok (14:00 – 17:00)
Partnerstvá NEB na Slovensku
Prezentácie, deklarácia 2024, workshop

14:00 – 15:00
Program bude vysielaný online v rámci programu festivalu Nový európsky Bauhaus.

Prezentácie partnerov NEB na Slovensku
Kreatívny inštitút Trenčín (EHMK Trenčín 2026), Ľudia a voda, Manifest 2020, Slovenské centrum dizajnu, Spolka, Ústav architektúry obytných budov FA STU

15:00 – 15:30

Program bude vysielaný online v rámci programu festivalu Nový európsky Bauhaus.

Deklarácia 2024

Pozvánka pre potenciálnych nových partnerov NEB.

Pozvánka na večerné udeľovanie ocenení NEB.

15:30 – 15:45 prestávka

15:45 – 17:00
Workshop / facilitovaná diskusia

Účastníkmi budú partneri NEB na Slovensku a záujemcovia o spoluprácu, prepojenie aktivít v záujme myšlienky spojenia udržateľnosti, inklúzie a kultúry v regióne strednej Európy.

17:00 –
Záver fóra a neformálna diskusia

Viac informácií: info@manifest2020.sk

Koncepcia fóra: Mária Beňačková Rišková, Peter Beňuška, Ingrid Konrád, Ľubica Šimkovicová / Manifest 2020

Mediálni partneri
ASB | KONCEPT

Partnerom Manifestu 2020 je VÚB.
VÚB je prvá slovenská banka, ktorá udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšila na DNA svojho podnikania prostredníctvom Zeleného manifestu. VÚB má jasnú víziu a reálne výsledky v podpore firiem, samospráv, aj jednotlivcov pri globálnom prechode na cirkulárnu, nízkouhlíkovú, spravodlivú a udržateľnú ekonomiku.

Nová Cvernovka

Račianska 78, 831 02 Bratislava

Otváracie hodiny