Facts Game Jam 2024 / Open call

Výzva
26. januára 2024 – 16. februára 2024

Vývojári hier, umelci, novinári, kreatívci, odborníci a nadšenci, ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku, umenie a hry, pozývame vás zapojiť sa do podujatia FACTS GAME JAM. Počas 2,5-dňového game jamu budete mať možnosť zapojiť sa do multidisciplinárneho tímu umelcov, výskumníkov, herných vývojárov a novinárov a vyvíjať umelecké, hravé a špekulatívne prototypy.

FACTS GAME JAM je súčasťou celoeurópskeho žurnalistického projektu PERSPECTIVES a jeho cieľom je podporiť dôležitosť nezávislosti žurnalistiky v Európe cez optiku umenia a hier. Zameriava sa na hry a hravé médiá (VR/AR/XR) a na to, ako nové technológie ako AI, VR, Chat GPT atď. ovplyvňujú spôsob, akým sa v súčasnosti vytvárajú informácie, ako sú distribuované a prezentované. V digitálnej ére čelia novinári rôznym výzvam súvisiacim so súkromím, zdrojmi informácií, konfliktom záujmov, objektivitou a ambivalenciou faktov a falzifikátov. Nový technologický vývoj môže žurnalistiku posilniť, ale aj oslabiť. Otvárajú možnosti pre nové formy tvorby (napr. komunitnú žurnalistiku) a rozprávania príbehov mimo binárneho rozlíšenia fakt alebo faloš. V tejto ambivalentnosti môže herná mechanika potenciálne podporiť lepšie pochopenie spoločenských výziev a politických konfliktov.

FACTS GAME JAM bude mať hlavnú fyzickú časť a možnosť zapojiť sa online pre všetkých záujemcov, ktorí nebudú môcť pricestovať do Bratislavy. Online účastníci nebudú mať možnosť vytvárať zmiešané tímy s účastníkmi na mieste a nebudú mať nárok na hlavnú cenu.

Víťaz alebo víťazný tím získa finančné prostriedky (1500 €) a profesionálne poradenstvo pre ďalší rozvoj svojho prototypu a bude môcť prezentovať výsledok na medzinárodne známom berlínskom veľtrhu A MAZE. / Berlín 2024 – 13. medzinárodný festival hier a hravých médií. (Dostupnosť pre účasť na festivale v dňoch 8. – 11. mája 2024 sa vyžaduje). Cestovné náklady a náklady na ubytovanie budú hradené.

FACTS GAME JAM je bezplatné podujatie, ktoré sa uskutoční v anglickom jazyku 5. – 7. apríla 2024 v Bratislave, a teda aj online.

Registračný formulár, podmienky súťaže a všetky informácie nájdete na www.goethe.de.

Bratislava / online