Diploma Selection 2022

Súťaž
15. júna 2022 – 11. júla 2022

Súťaž s názvom Diploma Selection je venovaná absolventským prácam v oblasti dizajnu. Výber prác prebieha v dvoch súťažných kategóriách – produktový a módny dizajn. Svoje absolventské práce môžete do súťaže prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru uvedeného na webových stránkach festivalu do 11. júla 2022. Vybrané práce budú prezentované na festivale Designblok a víťazi majú možnosť získať finančnú odmenu 1.000 eur.

Viac informácií o súťaži, aj samotnom festivale nájdete na www.designblok.cz.

online