Creative collaborations for the future – Drivers for interdisciplinary and cross-sectoral innovations in Europe

Vzdelávanie
2. marca 2022

Konferencia medzinárodného projektu COCO4CCI s názvom „Creative collaborations for the future – Drivers for interdisciplinary and cross-sectoral innovations in Europe“ bude prebiehať 2. marca od 9:00 – 13:00 online v anglickom jazyku a predstaví koncept „Nový európsky Bauhaus“ ako aj rôzne kreatívne prístupy a medzisektorové inovácie v Európe.

Nový európsky Bauhaus spája rôzne zainteresované skupiny (občanov, odborníkov, podniky ako aj inštitúcie) a uľahčuje diskusiu o vytváraní lepšieho zajtrajška. Tiež mobilizuje rôzne kreatívne skupiny, ako sú dizajnéri, architekti, inžinieri, vedci a študenti v rôznych disciplínach, aby pretvorili udržateľný život v Európe a mimo nej. Zručnosti a prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v strednej Európe sú veľmi cenné, najmä pokiaľ ide o vytváranie pozitívnej zmeny do budúcnosti. Kreatívny priemysel má veľký potenciál prepojiť sa s inými priemyselnými sektormi a podporiť hospodársky a sociálny rozvoj tým, že posilní inovačné procesy kreatívnymi vstupmi.

Hlavnou rečníčkou bude Michela Magas, dizajnérka a poradkyňa pre inovácie Európskej komisie a lídrov G7, členka okrúhleho stola na vysokej úrovni pre nový európsky Bauhaus pod predsedníčkou EK Ursuly von der Leyenovej.

Registrácia je bezplatná. Registrovať sa môžete tu.

Viac informácií o konferencii nájdete na creativeregion.org.

Záznam z konferencie.

online