Marián Višnovský

Zameranie
priemyselný dizajnér

V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici, odbor tvarovania výrobkov z plastických hmôt. Po skončení strednej školy pracoval ako dizajnér v n. p. Calex Zlaté Moravce.V roku 1982 sa prihlásil na štúdium na VŠVU v Bratislave, kde v roku 1988 vyštudoval odbor priemyselný dizajn, ktorý vtedy viedol Alexander Bilkovič. Od ukončenia štúdia na vysokej škole tvorí dizajn v slobodnom povolaní. Višňovský tvarovo riešil celý rad chladničiek a mrazničiek Calex na prelome 70. a 80. rokov.

Počas vysokej školy pracoval na ateliérových zadaniach električky, malého mestského automobilu, kombajnu a iných. Za mimoškolskú tému – návrh telefónneho prístroja – získal ocenenie.
Po škole začal úzko spolupracovať s družstvom Didaktik Skalica, pre ktoré navrhol okrem mikropočítača Didaktik M aj viacero učebných pomôcok, dal tvar elektronickému konvektoru, parnému sterilizátoru a v spolupráci s Didaktikom aj elektronickému glóbusu pre nemeckú firmu Stellanova. Pre firmu Transkom Praha navrhol závesný plynový kotol, pre Protherm Praha sériu stacionárnych a závesných kotlov, ako aj elektrické olejové radiátory a riadiace prvky pre firmu Amicus. Od roku 1999 žije a tvorí v Skalici.

Maroš Schmidt

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela