Jan Meisner

Zameranie
grafický dizajnér

Jan Meisner v rokoch 1960 – 1967 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u profesora Antonína Strnadela. Do roku 1990 pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní v Bratislave, neskôr viedol štúdio Tryo. V roku 1990 bol vedúci volebnej kampane Verejnosti proti násiliu a spoluautor jej grafickej podoby, na ktorej podieľal spolu so svojim kolegom Karolom Rosmánym. V roku 1996 sa presťahoval do Zlína, kde sa o rok na to stal riaditeľom inštitútu reklamnej tvorby Fakulty technologickej VUT Brno v Zlíne, ktorý sa v roku 2002 pretransformoval na Fakultu multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a bol jeho prvým dekanom.

Ján Meisner pracoval v širokom spektre disciplín grafického dizajnu. Vytvoril asi 400 knižných obálok, ilustroval asi 20 kníh pre vydavateľstvá Tatran, Smena, Slovenský spisovateľ, Mladé letá, Obzor a mnohé ďalšie. Navrhol asi 200 plagátov na výstavy, filmy, umeleckú agentúru Slovkoncert a iných klientov. Vytvoril množstvo značiek, informačných systémov a iných kategórií grafického designu. Meisnerov výtvarný výraz je variabilný podľa typu zadania. Viac inklinuje k ilustačnému prejavu voľne kresleného písma, ale využíva aj čiste typografické vyjadrovacie prostriedky.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Súvisiace publikácie

Designum 2/2016

Designum 2/2016

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie