Library

Informácie

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava

Opening hours

Pondelok 12:00 - 16:00, utorok 09:00 - 16:00, streda 10:00 - 16:00, štvrtok 12:00 - 16:00, piatok - zatvorené