IS DIZAJN

Slovenské centrum dizajnu (SCD) v roku 2004 začalo tvoriť informačný systém s názvom

 IS DIZAJN

Implementovalo a spustilo prevádzku nového knižničného systému Advanced Rapid Library (ARL), ktorým zabezpečilo nie len skvalitnenie procesu spracovania dokumentov získaných do fondu knižnice, ale aj celý proces vyhľadávania a sprístupňovania dokumentov. Využitie najnovších informačných a komunikačných technológií, ktoré sú súčasťou systému ARL, umožňuje poskytnúť používateľom služby na vysokej úrovni.
Jednou zo súčastí systému Advanced Rapid Library (ARL) je IPAC (Internet Public Access Catalogue), ktorý sústreďuje a umožňuje prístup k informáciám o dokumentoch spracovaných vo fonde knižnice a ku všetkým informačným zdrojom a bázam dát budovaným v SCD.
IPAC ako nástroj na vyhľadávanie informácií ponúka používateľsky prívetivý, jednoduchý prístup k informačným zdrojom SCD v prostredí internetu, rôzne typy vyhľadávania, paralelný prístup k viacerým informačným zdrojom, jednotné zobrazovanie výsledkov vyhľadávania s možnosťou výberu preddefinovaných zobrazovacích formátov, uchovávanie a distribúciu výsledkov vyhľadávania (vo formátoch html, txt), služby súvisiace s výpožičným procesom pre registrovaných používateľov.

V apríli 2014 sa spustila nová verzia on-line katalógu IPAC 3.0, v novom grafickom  zobrazení od grafického štúdia 001 a novom vecnom zobrazení informácií.
Rozdeľuje sa na

  1. zdroje knižnica, aktivity, edičná činnosť, osobnosti a inštitúcie,
  2. tematické triedenie –  druh dokumentu, jazyk dokumentu, predmetové heslo, autor, krajina vydania, vydavateľ.

K dispozíci je aj rozšírené vyhľadávanie.
Podrobný popis na využívanie IPACu nájdete v sekcii Pomoc. (detail záznamu, export, Moje SDI, tematické triedenie,vyhľadávanie,nastavenie katalógu, rezervácie, výpožičky,výsledky hľadania, košík, zasielanie, zdielanie a pod.)

Pripravili sme pre vás aj vychytávky

  • to sa mi páči – každý dokument môžete ohodnotiť kliknutím na odkaz To sa mi páči  pri každom zázname. Ide len o tzv. pozitívne hodnotenie, kedy sa započíta pre dokument váš hlas,
  • SDI – adresné šírenie informácií vám umožní  zasielať novinky podľa dotazu, ktorý ste doteraz vždy znovu vytvárali. Dotaz môžete uložiť a nastaviť interval, v akom chcete byť o nových tituloch (knihy,časopisy, dokumenty) informovaní,
  • časopis DESIGNUM – pre predplatiteľov je prístupný v digitalizovanej podobe v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2013 vrátane a pre predplatiteľov časopisu Designum všetky vydania až po aktuálne číslo.
Skip to content