Marián Polonský

Focus
ceramist

V rokoch 1962-69 študoval na oddelení reliéfneho sochárstva u Rudolfa Pribiša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Svoju diplomovú prácu realizoval z hliny, v dielňach Slovenskej majoliky v Modre. Tesne po skončení štúdia, v roku 1970 si v tomto meste zriadil keramický ateliér. Ako významné sa pre mladého autora ukázalo stretnutie s hrnčiarskym majstrom Emilom Majnholdom, ktorého spoznal na konci roka 1972 v modranskej vinárni, a s ktorým vzápätí nadviazal spoluprácu. Čerstvo postavená pec v januári roku 1973 vypálila podarené zvieracie keramické plastiky, ktoré navrhol Polonský, a Majnhold ako skúsený hrnčiar vytočil tieto veľké tvary na kruhu. V tom istom roku s plastikami vyhrali prvé miesto na výstave Socha piešťanských parkov a finančná odmena, na tú dobu dosť vysoká, bola pre začínajúceho sochára výraznou vzpruhou.

Úžitková keramika a džbánkarstvo sa stali výrazným zdrojom inšpirácie pre Polonského sochárske plastiky, v ktorých invenčne a hravo tematizoval tradíciu hrnčiarskeho remesla v modranskom regióne. Duté keramické nádoby boli tiež východiskom pre Polonského záhradné skulptúry. V nasledujúcom tvorivom období sa výtvarný prejav Mariána Polonského vyčistil tvarovo i farebne. Keramické formy, či už úžitkové, alebo voľné, glazoval monochromaticky (alebo prechodmi viacerých farieb). Farebné plochy ďalej štruktúroval vrypovanou kresbou pripomínajúcou techniku sgrafita. Nádoby vystavané z hlinených plátov majú geometrické tvarovanie, ktoré pripomínajú architektonické formy. Kresebný zásah do povrchov tanierov či váz umožnil autorovi rozprávať príbehy aj prostredníctvom úžitkovej keramiky.

Tvorba Mariána Polonského bola zastúpená na mnohých výstavách doma i v zahraničí (Káhira, Berlín, Faenza, Antverpy, Budapešť, Kyjev, Vallauris). Taktiež realizoval niekoľko plastík do architektúry (1975 – keramické plastiky v zdravotnom stredisku v Komjaticiach, 1976 – reliéfy v ZDŠ v Báhoni, 1980 – dekoratívnu stenu v jedálni závodu Obkladačky v Lučenci, 1992 – reliéf pre hodobné oddelenie Mestskej knižnice v Bratislave ai.) Od roku 1995 Marián Polonský žije v Bratislave, kde sa venuje hlavne medailérstvu.

Simona Janišová