Ivica Vidrová

Bratislavská rodáčka Ivica Vidrová – Langerová v rokoch 1958 – 1962 navštevovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, oddelenie propagácie a aranžérstva pod vedením F. Moravčíka, P. Bleya a R. Filu. Pre keramický odbor sa ako čerstvá absolventka strednej školy rozhodla v roku 1962, po návšteve veľkolepej Medzinárodnej výstavy keramiky v Prahe. O rok neskôr bola prijatá na Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, kde študovala v rokoch 1963 – 1969 pod vedením Otta Eckerta. Rok po ukončení štúdia nastúpila ako pedagogička na Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, kde pôsobila až do roku 1995. V tom istom roku zmenila svoje pedagogické pôsobenie a stala sa vedúcou ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení. Ateliér viedla až do roku 2009, pod jej vedením ním prešlo niekoľko generácii študentov.

Popri pôsobení na akademickej pôde tvorila aj vo vlastnom keramickom ateliéri na bratislavských Palisádach. V jej uchopení keramického média prevažuje smerovanie k sochárskemu objektu, materiálového výskumu a keramickej maľbe. Príležitostne sa venovala aj úžitkovej tvorbe. Viaceré jej práce vznikli počas sympózií, na ktorých pravidelne ako členka Združenia keramikov Slovenska participuje. Zúčastnila sa niekoľkých tvorivých pobytov v zahraničí – v Turecku, Rakúsku, v Čechách a v USA. V rámci týchto pobytov nasledovala svoj dlhoročný autorský program, ktorého súčasťou je intenzívny výskum maľby keramickými prostriedkami (engobami a oxidmi kovov, hlinami). Svoju poslednú tvorbu predstavila naposledy v roku 2016, na samostatnej výstave v galérii NOVA. Jej práce sú zastúpnené v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Slovenského múzea dizajnu.

Simona Janišová

Skip to content