Speváčky – predvečerný spev (Jasenov)

Neznámy autor (pravdepodobne Imro Weiner-Kráľ): Portrét Ireny Blühovej, želatínová fotografia, 30. roky 20. storočia. Slovenské múzeum dizajnu
Irena Blühová- fotografia

Irena Blühová (1904-1991) je známa najmä svojím príspevkom k medzinárodnému hnutiu sociálnej fotografie a štúdiom na najznámejšej modernistickej umeleckej škole Bauhaus v Dessau. Po návrate z Weimarskej republiky do Československa v roku 1933 ju jej túžba zlepšovať svoje fotografické zručnosti a nadobudnúť aj skúsenosti s filmom priviedli na bratislavskú Školu umeleckých remesiel. Tu v roku 1937-1938 študovala v ateliéri českého režiséra, etnografa a folkloristu Karola Plicku (1894-1987), známeho predovšetkým idylickými snímkami slovenských vidieckych regiónov, na ktorých dokumentuje ľudové piesne a zvyky.

Hneď po vypuknutí druhej svetovej vojny musela Blühová odísť žiť do utajenia, kde pod krycím menom Elena Fischerová pôsobila na východnom Slovensku. Práve z tohto obdobia pochádza fotografia s názvom Speváčky – predvečerný spev (1942), zachytená v obci Jasenov neďaleko Humenného. Táto snímka predstavuje vrchol Blühovej tvorby etnografického charakteru zameranej na dokumentáciu ľudových tradícií. Zachytáva dve mladé ženy vo sviatočnom kroji spievajúce ľudovú pieseň, ktorej verše si Blühová zaznamenala na list papiera. Fotografia speváčok o niekoľko desaťročí neskôr ilustrovala obálku katalógu výstavy Ireny Blühovej usporiadanej v Humennom v roku 1987, kedy sa pri tejto príležitosti opäť stretla s „dievčatami z Jasenova.“

Technika:
želatínová fotografia