Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva

Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva

bez fotografie
Eva Jenčuráková- hlavný autor
Marek Turošík- spoluautor

Publikácia dokumentuje život hradu Bystrica od jeho počiatkov až po súčasný stav. Kniha obsahuje známe aj menej známe najnovšie zistenia a fakty o vývoji tejto kultúrnej pamiatky a jej bezprostredného okolia. V úvodnej časti knihy sa čitateľ dozvie o osídleniach, ktoré predchádzali hradnému komplexu. V ďalších kapitolách je čitateľ oboznámený so samotnými zmenami hradu počas niekoľkých storočí. V poslednej časti kniha dokumentuje desaťročnú obnovu hradnej zrúcaniny a dokladuje základné kroky spoznávania a obnovy hradnej ruiny občianskym združením. Kniha obsahuje zároveň aj rozsiahlu fotodokumentáciu, schémy aj časovú priamku najdôležitejších udalostí.

Klient:
Združenie hradu Bystrica
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
Z reštaurátorského zápisníka

Z reštaurátorského zápisníka

Spoločníková, Mária
Eva Jenčuráková
Verše nedospelé

Verše nedospelé

Eva Jenčuráková
Andrej Haščák
Prejsť na diela