Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours
Weaving colours

Weaving colours

Soňa Otiepková- hlavný autor

Weaving colours je otvorená séria kobercov ručne tkaná na sto ročných krosnách, v ktorej sú skúmané možnosti tejto techniky pre súčastnú dizajnérsku tvorbu.
Hlavnú úlohu v tomto procese zohrávajú farby a ich kombinácie, gradienty, prechody a vzory prostredníctvom ktorých autorka overuje jednotlivé vzťahy medzi nimi. Zároveň sú skumané možnosti farebného vnímania a vytvárania vzorov prostredníctvom zmeny štruktúry tkaného povrchu. Môže jednoduchá zmena štruktúry povrchu vplývať na vnímanie použitej farby a vytvoriť tak vzor?
Do popredia sa dostávajú rôzne formy experimentov s materiálmi, farbami a technikami, dôležitá je hravosť a nadhľad.
Na vytvorenie jednotlivých kobercov sú tak, ako to bolo aj v minulosti, použité zvyškové a odpadové textilné materiály.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

Sensbiom 2

Vlasta Kubušová
LAIA MOGAS SOLDEVILA
Miroslav Král
Martina Bajteková
Abby Weinstein
Soňa Otiepková
Štefan Nosko
Shivanni Chvala
Lukáš Gál
Brâncuşiho ruky

Brâncuşiho ruky

Soňa Otiepková
Dominika Žáková
Rozmarínové krajiny

Rozmarínové krajiny

Soňa Otiepková
Prejsť na diela
Skip to content