Typoplagáty
Typoplagáty
Typoplagáty
Typoplagáty
Typoplagáty
Typoplagáty
Typoplagáty
Typoplagáty

Typoplagáty

Julo Nagy- hlavný autor

Kolekcia typografických plagátov k výstave Pavla Nogu v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, na ktorých hrá hlavnú rolu písmo. Koncept bol postavený ako voľné umenie, ako samoúčelná výtvarná hra s písmom, bez ambície sprostredkovať konzumentovi presnú a konkrétnu informáciu. Plagáty sú o kompozícii, farbe a kráse jednotlivých znakov písma a fontu zbaveného jeho primárnej funkcie sprostredkovať čitateľnú informáciu. Písmená sa prelínajú jedno do druhého alebo do abstraktných geometrických tvarov a reťazia sa jedno za druhým.

Klient:
SATELIT, výstavno-informačný bod SCD
Grafické štúdio:
Calder, spol. s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn