Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa
Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa

Ilustrácie a dizajn kníh E. A. Poa

Julo Nagy- hlavný autor

Edgar Allan Poe: Čierny kocúr (SnowMouse Publishing 2013) Edgar Allan Poe: Zlatý skarabeus (SnowMouse Publishing 2014) Edgar Allan Poe: Zostup do Maelströmu (SnowMouse Publishing 2015) ——————————- Knihy Edgara Allana Poa, ktoré vydalo vydavateľstvo SnowMouse Publishing v posledných troch rokoch, sú navrhnutá ako klasická ilustrovaná kniha s celostranovými ilustráciami, pevnou väzbou, farebnými oriezkami, razbou a vzorovanými predsádkami. Ilustrácie pôvodne vznikali ako digitálne vektorové kresby, ale vydavateľ trval na ručnom prevedení v klasickejšom štýle. Vznikli tak maľované ilustrácie napodobňujúce charakter drevorytu či linorytu. Použité titulkové písmo je Martinom Benkom inšpirovaná Veselica od Mareka Chmiela. Grafický dizajn a ilustrácie: Julo Nagy, Calder design community DTP: Anna Kiktová Preklad: Monika Srnková Komentáre a poznámky doplnila: Anna Kiktová

Klient:
SnowMouse Publishing
Grafické štúdio:
Calder, spol. s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn