20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA
20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA

20 YEARS OF KPMG IN SLOVAKIA

Ondrej Gavalda- hlavný autor

Kniha vznikla pri príležitosti oslavy 20-ročného pôsobenia spoločnosti KPMG na Slovensku. Prierez dvadsiatimi rokmi na obálke sa stáva navigačným prvkom celej knihy. Kniha pomocou grafických vizualizácií odkrýva interné údaje o spoločnosti. Kombinuje vektorovú a ručnú ilustráciu za účelom navodenia príjemnej a odľahčenej atmosféry.

Spoluautor:
Calder, spol. s. r. o.
Klient:
KPMG Slovensko, spol. s r. o.
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Komunikačný dizajn