pominuteľní

Lucia Suchá- hlavný autor

Motívom práce je stav pominuteľnosti – nášho žitia v súvislosti s materiálmi bežných urien, ktoré vytvárajú ťažko pominuteľné schránky. Vzniká reakciou na situácie, keď hrobové miesta zanikajú, urna nie je umiestnená alebo ju už nemá kto prevziať.
Urna a spomienková váza vznikli technológiou 3D tlače, ktorá umožňuje použitie nových biodegradovateľných materiálov z prírodných a obnoviteľných zdrojov. Využívajú materiál, ktorý nemá za cieľ jestvovať naveky, ale naopak, postupne pominúť. V prípade urny, zakopaním do pôdy.
Návrh predmetov je možné personalizovať. Vertikálne línie predstavujú desaťročia, horizontálne línie roky zosnulého – vek sa prejavuje ako štruktúra. Bavlnené vrecko vo vnútri má dodatočnú ochrannú funkciu z dôvodu presúvania urny a jej obsahu.

Škola:
Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
ôt

ôt

Lucia Suchá
Michala Lipková
Edukatívna sada LOLO

Edukatívna sada LOLO

Magdaléna Reháková
Michala Lipková
Prejsť na diela