pominuteľní

Lucia Suchá- hlavný autor

Motívom práce je stav pominuteľnosti – nášho žitia v súvislosti s materiálmi bežných urien, ktoré vytvárajú ťažko pominuteľné schránky. Vzniká reakciou na situácie, keď hrobové miesta zanikajú, urna nie je umiestnená alebo ju už nemá kto prevziať.
Urna a spomienková váza vznikli technológiou 3D tlače, ktorá umožňuje použitie nových biodegradovateľných materiálov z prírodných a obnoviteľných zdrojov. Využívajú materiál, ktorý nemá za cieľ jestvovať naveky, ale naopak, postupne pominúť. V prípade urny, zakopaním do pôdy.
Návrh predmetov je možné personalizovať. Vertikálne línie predstavujú desaťročia, horizontálne línie roky zosnulého – vek sa prejavuje ako štruktúra. Bavlnené vrecko vo vnútri má dodatočnú ochrannú funkciu z dôvodu presúvania urny a jej obsahu.

Škola:
Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

Projekt Nanodi

Projekt Nanodi

Jana Vlčková
Ivana Palušová
Michala Lipková
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
ôt

ôt

Lucia Suchá
Michala Lipková
Prejsť na diela