Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic

Plastic

Ivana_Paleckova
Ivana Palečková- hlavný autor
bez fotografie
Jitka Janečková- spoluautor

Plastic je variable monospace font, založený na štyroch master štýloch – Chain Black, Chain Thin, Simple Black a Simple Thin. Vďaka dvom interpolačným osám je možné generovať hrúbkové inštancie a tiež zvoliť otvorenosť znakov. Plastic vychádza z fenoménu plastových Céčiek, z obdobia 80-tych rokov socialistického Československa. Štýly Chain dodržujú princíp reťazenia, ktorý bol nosným prvkom pri dizajnovaní písma. Štýl Simple je vďaka svojej jednoduchej konštrukcii kovenčnejšou variantou rozširujúcou možnosti využitia písma. Font je doplnený o štylistický set šírkových alternatív verzáliek a číslic, vytvorených v dvojnásobnej šírke glyfu. Písmo prezentujú pohľadnice vytlačené výraznými sójovými farbami na Risographe. Obsahovo a vizuálne sa vzťahujú ku originálnym céčkam.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Rabada

Rabada

Ivana Palečková
Peter Škrovan
Jitka Janečková
Dominika Jackuliaková
Silvia Leitmannová
Big Tiny Dot

Big Tiny Dot

Ivana Palečková
Vanda Beláková
Katarína Králiková
Textil náš každodenný

Textil náš každodenný

Ivana Palečková
Ján Jánoš
Filip Horník
Prejsť na diela
Skip to content