Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic

Plastic

Ivana_Paleckova
Ivana Palečková- hlavný autor
Jitka Janečková- spoluautor

Plastic je variable monospace font, založený na štyroch master štýloch – Chain Black, Chain Thin, Simple Black a Simple Thin. Vďaka dvom interpolačným osám je možné generovať hrúbkové inštancie a tiež zvoliť otvorenosť znakov. Plastic vychádza z fenoménu plastových Céčiek, z obdobia 80-tych rokov socialistického Československa. Štýly Chain dodržujú princíp reťazenia, ktorý bol nosným prvkom pri dizajnovaní písma. Štýl Simple je vďaka svojej jednoduchej konštrukcii kovenčnejšou variantou rozširujúcou možnosti využitia písma. Font je doplnený o štylistický set šírkových alternatív verzáliek a číslic, vytvorených v dvojnásobnej šírke glyfu. Písmo prezentujú pohľadnice vytlačené výraznými sójovými farbami na Risographe. Obsahovo a vizuálne sa vzťahujú ku originálnym céčkam.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Fest Anča

Fest Anča

Ivana Palečková
Modrá púpava

Modrá púpava

Ivana Palečková
Public Species

Public Species

Ivana Palečková
Prejsť na diela