Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný
Textil náš každodenný

Textil náš každodenný

Ivana_Paleckova
Ivana Palečková- hlavný autor
Ján Jánoš- spoluautor
Filip Horník- spoluautor

Výstava predstavuje textilné dizajnérky rôznych generácií. Viera Líčeníková-Škrabalová tvorila v rokoch 1925 – 2007, Michaela Bednárová tvorí v súčasnosti, no obe autorky sú ovplyvnené ľudovou tradíciou. Výstava upozorňuje na rôzne paralely, nadčasovosť, ale aj na dynamiku striedania módnych trendov. Plagát ako hlavný vizuál výstavy pracuje s výraznými a signifikantnými vzormi oboch autoriek, ktoré spája do jedného celku. Jednoduché písmo prepája rôzne časové obdobia, v ktorých autorky tvoria a korešponduje s pojmom každodennosti. Do výkladu výstavy autorka kampane umiestnila dialóg „zrkadlových“ fotografií módnych modelov od oboch autoriek. Texty na výstave vytlačené na roliach papiera citujú textilnú metráž. Inštalácia výstavy recykluje papierové tuby z metráže v čo najväčšej miere.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Kampaň
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Si moja skala

Ján Jánoš
Big Tiny Dot

Big Tiny Dot

Ivana Palečková
Vanda Beláková
Katarína Králiková
Posledné domy

Posledné domy

Ivana Palečková
Prejsť na diela