PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24
PBX ECOS M24

PBX ECOS M24

Miloslav Melichárek- hlavný autor
Bystrík Míček- hlavný autor
Šimon Kožička- hlavný autor
Filip Maukš- hlavný autor

PBX ECOS M24 je nové riešenie dopravy chladeného tovaru špeciálne navrhnuté pre elektromobily, ktorým svojou inovatívnou technológiou šetrí elektrickú energiu a neznižuje tak dojazd vozidla. Nová technológia umožňuje spoľahlivo a bez emisií CO2 dodávať potraviny alebo farmaceutické produkty citlivé na teplotu na miesto určenia. Chladiaci systém sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Bolo potrebné vytvoriť nový dizajn produktu, ktorý by odrážal moderné bezemisné technológie, odlišoval produkt od konkurencie a zodpovedal novým trendom v automobilovom dizajne v oblasti elektrickej mobility.

The PBX ECOS M24 is a new refrigerated goods transportation solution specifically designed for electric vehicles, whose innovative technology saves electricity and does not reduce the range of the vehicle. The new technology enables temperature-sensitive food or pharmaceutical products to be delivered to their destination reliably and without CO2 emissions. The refrigeration system consists of an outdoor and an indoor unit. It was necessary to create a new product design that would reflect modern zero-emission technology, differentiate the product from its competition, and match the new trends in automotive design in the field of electric mobility.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Práca & mobilita
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

KVANT SPECTRUM & ATOM

KVANT SPECTRUM & ATOM

Šimon Kožička
Bystrík Míček
Miloslav Melichárek

Diplomat Dental Model One

Šimon Kožička
Bystrík Míček
Miloslav Melichárek
Adam Danko
TORSUS TERRASTORM

TORSUS TERRASTORM

Miloslav Melichárek
Bystrík Míček
Šimon Kožička
Adam Danko
Prejsť na diela