Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One
Diplomat Dental Model One

Diplomat Dental Model One

Šimon Kožička- hlavný autor
Bystrík Míček- hlavný autor
Miloslav Melichárek- hlavný autor
Adam Danko- hlavný autor

DIPLOMAT DENTAL Model One je stomatologická súprava, ktorá prináša vynikajúci výkon a poskytuje výnimočný komfort za konkurencieschopnú cenu. Designový jazyk a materiály použité v Model One pochádzajú z prémiového radu Model PRO. Model One zdieľa s Modelom Pre množstvo technických detailov, ale nový design väčšiny dielov prispievajú k zníženiu výrobnej ceny a robí tak z Modelu One dostupnejšie riešenie. Design sa riadi osvedčenými princípmi ergonómie a je vyrobený z prémiových materiálov. Stomatologické sady sú vysoko prispôsobiteľné mnohými farbami čalúnenia, konfiguráciami nástrojov a sú dostupné v dvoch modifikáciách. Model ONE 200 Lifted má hlavný bubon pripevnený k zemi s liftovou stoličkou a Model ONE 100 Carried má stabilnú stoličku s neseným bubnom.

DIPLOMAT DENTAL Model One is a dental kit that delivers outstanding performance and provides exceptional comfort at a competitive price. The design language and materials used in Model One are derived from the premium Model PRO series. Model One shares many technical details with Model Pro, but the new design of most parts contributes to lower manufacturing cost, making Model One a more affordable solution. The design follows proven ergonomic principles and is made with premium materials. Dental kits are highly customizable with many trim colours, instrument configurations and are available in two modifications. The ONE 200 Lifted model has the main cabinet repositioned to the ground with a lift chair and the ONE 100 Carried model has a stable chair with a carried cabinet.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Práca & mobilita
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

KVANT SPECTRUM & ATOM

KVANT SPECTRUM & ATOM

Šimon Kožička
Bystrík Míček
Miloslav Melichárek

PBX ECOS M24

Miloslav Melichárek
Bystrík Míček
Šimon Kožička
Filip Maukš
TORSUS TERRASTORM

TORSUS TERRASTORM

Miloslav Melichárek
Bystrík Míček
Šimon Kožička
Adam Danko
Prejsť na diela