KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM
KVANT SPECTRUM & ATOM

KVANT SPECTRUM & ATOM

Šimon Kožička- hlavný autor
Bystrík Míček- hlavný autor
Miloslav Melichárek- hlavný autor

Kvant Spectrum a Atom sú profesionálne laserové zobrazovacie zariadenie pre oblasť reklamy, umenia a zábavného priemyslu. Úplne nové lasery Spectrum a Atom stanovujú nové štandardy a prinášajú na trh nový materiál a dizajn. Atraktívny dizajn a robustná konštrukcia boli vyvinuté v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Lasery sú vyrobené z napeňovaného hliníka, ktorý nebol nikdy predtým použitý v oblasti laserových zariadení. Výhodou tohto materiálu je nižšia hmotnosť (až o 50% oproti klasickému hliníku), ľahká recyklovateľnosť, vysoká tuhosť, tlmenie nárazov, tlmenie hluku, vibrácií, elektromagnetických vĺn, teplotná odolnosť a možnosť vytvárať úplne odlišný vzhľad v tomto priemysle. Finálny povrch je pokrytý špeciálnou ochrannou vrstvou s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu.

Kvant Spectrum and Atom are professional laser display devices for entertainment. Brand new Spectrum and Atom lasers set new benchmarks and bring new materials and designs to the market. Attractive design and robust construction were developed in cooperation with the Slovak Academy of Sciences. The Spectrum is made of foaming aluminium, which has never been used in Laser device fields. The advantage of this material is its lower weight (up to 50% less than conventional aluminium), easy recyclability, high rigidity, shock absorption, damping of noise, vibration, electromagnetic waves, and temperature resistance, furthermore, it allows to create a design style that is new to the industry. The final surface is covered with protective paint with high scratch resistance.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Práca & mobilita
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

PBX ECOS M24

Miloslav Melichárek
Bystrík Míček
Šimon Kožička
Filip Maukš

Diplomat Dental Model One

Šimon Kožička
Bystrík Míček
Miloslav Melichárek
Adam Danko
TORSUS TERRASTORM

TORSUS TERRASTORM

Miloslav Melichárek
Bystrík Míček
Šimon Kožička
Adam Danko
Prejsť na diela