Logotyp ESET Nadácia
Logotyp ESET Nadácia
Logotyp ESET Nadácia
Logotyp ESET Nadácia

Logotyp ESET Nadácia

Julo Nagy- hlavný autor

ESET, softvérová firma, ktorej filozofiou je pomôcť vybudovať lepší a bezpečný digitálny svet a ktorá vyrástla na svetovú značku s viac ako 100 miliónmi používateľov v 180 krajinách, podporuje organizácie a jednotlivcov cez vlastnú firemnú nadáciu. Jej prioritou je primárne vzdelávanie a zdravotníctvo, ale podporuje aj množstvo ďalších filantropických aktivít. Koncept: Nájsť v existujúcej vizuálnej identite firmy ESET inšpiračné zdroje a vystavať na nich identitu a logotyp nadácie. Zdrojom rešerše bol rozsiahly a detailný dizajn manuál firmy, symboly, tvaroslovie, štýl, firemné logotypy, produkty, farebnosť, písmo a charakter komunikácie. Logotyp ESET sme zmenili na symbol srdca. Myšlienka spočíva jednoducho v tom, že podľa slov „eseťákov“ sú ESET aj nadácia ich srdcovou záležitosťou. O svoj úspech a svoje srdce sa chcú podeliť s ostatnými a podporiť tých, ktorí to naozaj potrebujú. Srdce je aj bezpečný a lepší svet. Prostredníctvom podpory mladých súvisí so vzdelávaním, zatiaľ čo zdravie ho spája so zdravotníctvom a altruizmus s filantropiou. Realizovaným a prijatým konceptom sa stal symbol kapsuly zredukovaný a modifikovaný do podoby srdca v štýle a tvarosloví vizuálnej podoby ESET logotypu, na ktorý odkazuje farebnosťou, štýlom aj rodinou písiem Fedra, v prípade nadácie však jej serifovou verziou, ktorá je v identite ESET-u sekundárnym firemným písmom. Štylizácia symbolu srdca vychádza zo štylizácie symbolu – kapsuly, je tiež rozdelená na dve polovice a má rovnakú farebnosť.

Klient:
ESET, spol. s r. o.
Grafické štúdio:
Calder, spol. s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn