Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine

Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine

Lucia Mlynčeková- hlavný autor
Alexander Topilin- spoluautor

Pamätník je nositeľom informácie o historických udalostiach, mučení a popravách v Dušovej doline v Trenčíne v rokoch 1944 až 1945, pripomína oslobodenie mesta a obete fašizmu. Predstavuje subtílny vertikálny prvok, ktorý svojimi proporciami zapadá do prostredia lesoparku, splýva s okolitými štíhlymi a vysokými stromami. Umiestnený je na obvode pomyselného polkruhu tvoreného samotným Pamätníkom obetiam od autorov Ing. arch. Ernesta Krampla, akad. soch. Františka Gibalu a akad. soch. Jozefa Fizela z r. 1970. Jeho materiál sa v čase postupne vyvíja a podpisuje sa naň zub času, jeho štruktúra a farebnosť sa počas životnosti menia a materiál tak žije, rovnako ako spomienka na obete a udalosti, ktoré nám pamätník pripomína.

Klient:
Útvar územného plánovania mesta Trenčín
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Ikony web-doc

Ikony web-doc

Lucia Mlynčeková
Paweł Ratajczyk
Mateusz Słowakiewicz
Hlava*****

Hlava*****

Lucia Mlynčeková
Ján H. Blicha, vol. 2

Ján H. Blicha, vol. 2

Lucia Mlynčeková
Terézia Barčáková
Katarína Siposová
Radka Nedomová
Prejsť na diela
Skip to content