Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****
Hlava*****

Hlava*****

Lucia Mlynčeková- hlavný autor

Projekt Hlava5 je reakciou na súčasný stav verejných sochárskych a iných výtvarných diel na území mesta Trenčín. V dobe, v ktorej vznikli, boli tieto diela navrhované ako „poľudšťujúci“ element prevažne panelákovej výstavby. Obdobie druhej polovice 60-tych rokov až po roky 90-te je v prvom rade známe ako normalizačné, zároveň to však bolo obdobie najbohatšie, čo sa týka vzniku verejných výtvarných diel, a to práve vďaka zákonu o povinnom percente pre výtvarné umenie, tzv. „Hlava V“. Súčasný prístup verejnosti k týmto dielam je prevažne ľahostajný. Naším zámerom je preto prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a nástrojov poukázať na prítomnosť týchto diel, vzdelávať verejnosť, postupne diela mapovať, ale tiež ich aj kriticky hodnotiť a následne nájsť spôsob, ako s nimi ďalej pracovať

Spoluautor:
Projekt Hlava 5
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Ikony web-doc

Ikony web-doc

Lucia Mlynčeková
Paweł Ratajczyk
Mateusz Słowakiewicz
Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine

Informačná tabula Cintorínu hrdinov na Brezine

Lucia Mlynčeková
Alexander Topilin
Ján H. Blicha, vol. 2

Ján H. Blicha, vol. 2

Lucia Mlynčeková
Terézia Barčáková
Katarína Siposová
Radka Nedomová
Prejsť na diela