Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO
Edukatívna sada LOLO

Edukatívna sada LOLO

Magdaléna Reháková- hlavný autor

Edukatívna sada LOLO má za cieľ poskytnúť potrebnú stimuláciu deťom vo veku do 6 rokov z málo podnetného prostredia rómskych osád na Slovensku. Návrh obsahuje škatuľu so vzdelávacími pečiatkami, stojanmi a ďalšími pomôckami, ktoré sprevádzajú pracovné listy a manuál. Dôležitou súčasťou je špeciálny nástroj v tvare lupy s farebnými fóliami, ktorý slúži na kreatívnu prácu rozvíjajúcu zrakovú pozornosť. Aktivity s pečiatkami sa zameriavajú na výuku tvarov, farieb a rómskych znakov. Produkt sa snaží priblížiť rómskym deťom vizuálne pestrý dizajn, ktorý ich taktiež vzdeláva o etnickej identite prostredníctvom rôznych úloh odkazujúcich na rómsku kultúru.

Klient:
Cesta Von, o. z.
Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

Projekt Nanodi

Projekt Nanodi

Jana Vlčková
Ivana Palušová
Michala Lipková
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
ôt

ôt

Lucia Suchá
Michala Lipková
Prejsť na diela