Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan
Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan

Dizajn knihy Arnold Peter Weisz-Kubínčan

Jakub Soós- hlavný autor

Prvá biografická kniha o slovenskom maliarovi Arnoldovi Petrovi Weiszovi-Kubínčanovi má podtitul „Hľadanie identity“, ktorý vypovedá o jeho rozporuplnom živote. Základom vytvárania celého grafického konceptu sa stali úvodné vety prvej kapitoly, približujúce umelcov celoživotný zápas. Hoci pochádzal z Pruska, láska k Slovensku, najmä k Orave a jej prírode, ho viedla k tomu, že začal používať meno Kubínčan. V grafickom návrhu som preto zvolil dve výrazne kontrastné písma pre sadzbu pôvodného a nového slovenského mena, z čoho bol ďalej odvodený aj monogram a vzhľadom na dvojjazyčnosť knihy tak boli rozlíšené aj jednotlivé jazykové mutácie. Z dôvodu rozdielnych proporcií vybraných písiem som zredukoval šírku anglických odsekov, vďaka čomu sa podarilo udržať približne rovnaké tempo textu. Texty som odlíšil aj farebne – farby boli vybrané na základe umelcovho blízkeho vzťahu k prírode, ako aj jeho inklinácie k používaniu zemitých a súčasne výrazných krikľavých tónov. Rozpory v maliarovom živote, ako aj jeho umelecký prejav, boli ďalej spodobnené striedaním tmavých a svetlých strán, hranatých a oblých vlnoviek, ktoré sa tiahnu celou knihou, a netradičným striedaním anglických a slovenských odsekov. Poznámka: Priložené fotografie zachytávajú knihu s pôvodným návrhom prebalu s autoportrétom umelca. Avšak ten bol vo finálnej verzii nahradený inou maľbou, čo je zachytené na poslednej fotografii. názov knihy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan, Hľadanie identity text: Zsófia Kiss-Szemán jazyková korektúra a preklad: Janka Jurečková dizajn: Jakub Soós, Calder design community úprava reprodukcií a zalomenie: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o. vysádzané písmom: Adriane Text, Marconi Lima; Eskapade Fraktur, Alisa Nowak tlač: Graspo CZ, a.s., Zlín vydala: Galéria mesta Bratislavy v roku 2016 formát knihy: 230 x 280 mm počet strán: 224 väzba: tvrdá šitá, V8 jazyk: slovenský a anglický ISBN: 978–80–89340–76–7 vydavateľ: Galéria mesta Bratislavy rok vydania: 2016

Klient:
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
Grafické štúdio:
Calder, spol. s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn