Téma piata

Čerstvé témy e-designumu sú na prvý pohľad obsahovo pomerne heterogénne. Isté prepojenia však medzi nimi predsa len fungujú – či už je to charakter a identický účel podujatí, ktoré popisujú, alebo – ale to skôr zhodou okolností – osoby dizajnérov či miesto konania. K Londýnu sa viaže súbor rozhovorov, súčasť výstavy Velvet Generation, ktorú Slovenské centrum dizajnu pripravilo v priestoroch galérie Veľvyslanectva Slovenskej republiky k 30. výročiu Nežnej revolúcie. V zaznamenaných diskusiách so zástupcami generácie narodenej v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia (PeterJohanna Biľakovci, Patrik Illo, Sylvia Jokelová, Dana KleinertRobert Paršo) sa dozviete o ich osobných a profesionálnych skúsenostiach od roku 1989. V Londýne sa v rámci podujatia London Design Festival konala aj výstava známeho českého sklára Ronyho Plesla, a to v múzeu Victoria & Albert. Viete, že v Benátkach existuje festival Venice Design? Tento rok sa tu uskutočnil už jeho štvrtý ročník, ktorý predstavil diela dizajnérov z 30 krajín a ponúkol rôzne pohľady na súčasný dizajn a tým aj paralely s viacerými podujatiami podobného typu vo svete. V Linzi, kde sa každoročne stretávajú fanúšikovia Ars Electronica, bolo v rámci sekcie Campus predstavených až 57 svetových vysokých škôl, medzi nimi aj pražský Ateliér architektury III. UMPRUM. K Prahe sa viaže aj súťaž Model Young Package (naposledy pod názvom Zážitok z rozbaľovania), kde sa už aj v minulosti úspešne prezentovali viacerí slovenskí dizajnéri. 

Najďalej, až do japonského mesta Kjoto, sa môžeme premiestniť vďaka článku Keď múzeá spájajú, ktorý z pohľadu jej účastníčky Zuzany Šidlíkovej popisuje medzinárodnú konferenciu ICOM. V tejto súvislosti chceme upozorniť aj na pripravované podujatie na Bratislavskom hrade, kde ICOM Slovensko v spolupráci s ICOM Česko a ICOM Rakúsko organizuje medzinárodný seminár s názvom Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po. S menom Andrey Ďurianovej sa spájajú až dva príspevky – prvý z nich hodnotí jej septembrovú výstavu v bratislavskej Galérii Čin Činrozhovor Zuzany Duchovej o Národnej cene za produktový dizajn 2019. Postrehy o dizajne a názory na produkty, ktoré ju zaujali na tejto výstave, spôsob ako premýšľala pri príprave a realizácii jej priestorového riešenia, môžu byť aj pozvánkou na prehliadku finalistov NCD 2019.

Videli ste výstavu o Škole umeleckých remesiel na Bratislavskom hrade? Slovenské centrum dizajnu pripravilo pri tejto príležitosti aj medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života, z ktorého jej organizátorky pripravujú zborník. Bol podľa vás Bauhaus skutočne tou najprogresívnejšou školou európskej avantgardy? Poznáte práce pedagógov bratislavskej ŠUR, napríklad učebnicu modernej typografie alebo knihu Kapka vody od Zdeňka Rossmanna? Videli ste na výstave Nebáť sa moderny! nadčasové kreslo-ležadlo?
Dúfame, že naše články o dizajne nezaujímajú iba dizajnérsku komunitu. Chcete sa aj vy stať súčasťou týchto príbehov? Bližšie informácie o podmienkach prijatia vašich príspevkov a ich odmeňovaní dostanete na tejto adrese.

Skip to content