Téma jubilejná_prvá

Ako isto už viete, celý rok 2021 si v Slovenskom centre dizajnu pripomíname 30. výročie jeho vzniku. Toto jubileum je pre nás príjemným dôvodom na ďalšie zhodnotenie histórie nášho centra. Okrem mnohých iných a ako veríme aj zaujímavých podujatí, sme pripravili projekt, v ktorom sa odborní pracovníci SCD pokúsia cez svoje príspevky v e-designume predstaviť kľúčové udalosti uplynulého obdobia. 

Chceme popísať najmä posledných 10 rokov (o prvých dvadsiatich rokoch SCD sa môžete dočítať v časopise Designum 2/2011). Bude to pre nás zaujímavé bilancovanie, keďže uplynulé desaťročie prinieslo viacero zásadných zmien, z ktorých mnohé boli logickým a úspešným vyvrcholením snažení z predchádzajúceho dvadsaťročného obdobia. Boli spojené nielen s rozšírením činností SCD a novými aktivitami, spustením programov, ktoré vznikali v záujme a v priamych kontaktoch s dizajnérskou scénou, ale aj v nových partnerstvách s rôznymi domácimi a zahraničnými organizáciami ako i s verejnosťou. Začali sme využívať väčšie priestory v Hurbanových kasárňach, v SCD si našli svoje uplatnenie noví kolegovia. 

Príspevky na hlavnej webovej stránke Slovenského centra dizajnu pod hlavičkou e-designum-u a označené logom 30. výročia SCD od Ondreja Jóba, budú obsahovať fakty a obrazový materiál z našich archívov a vďaka nim sa dozviete o najdôležitejších akvizíciách, výstavách, súťažiach, edičných počinoch, výskumných úlohách SCD… , mali by popisovať nielen udalosti, koncepčné zmeny, víťazstvá, ale aj prehry, ktoré sa prirodzene nevyhli ani nám.

Začíname článkami Márie Beňačkovej Riškovej s názvom Nenápadná reforma verejnej inštitúcie, na ktoré svojím príspevkom nadviaže Katarína Hubová, riaditeľka SCD do roku 2015. Nasledovať by mal Maroš Schmidt (v spolupráci s Máriou Beňačkovou Riškovou), ktorí sa budú zhovárať o Slovenskom múzeu dizajnu. O práci v múzeu budú aj ďalšie príspevky – od Zuzany Šidlíkovej – o zbierke módy a textilného dizajnu a Silvie Kružliakovej a Gabriely Ondrišákovej o zbierke komunikačného dizajnu v SMD, ktoré by sme chceli zverejniť na konci marca.

Pekné čítanie, Ľubica Pavlovičová

Skip to content