Téma druhá_jubilejná

Milí čitatelia a priaznivci e-designumu,

aj na jar pokračujeme v článkoch o malých, ale pre nás dôležitých dejinách Slovenského centra dizajnu. Nové príspevky predstavia z pohľadu kolegýň a kolegu, ktorí boli pri vzniku a realizácii aktivít SCD v posledných desiatich rokoch, ďalšie kľúčové výsledky našej práce.

Klára Prešnajderová z Výskumno-vývojového oddelenia, ktorá u nás odborne garantuje výskum Školy umeleckých remesiel, pripravuje rozhovor s Adrienou Pekárovou, ktorá úzko spolupracovala s teoretičkou a historičkou umenia Ivou Mojžišovou pri príprave publikácie Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939 (Slovenské centrum dizajnu a Artforum, Bratislava, 2013), a to od článkov v časopise Designum, až po samotné knižné vydanie.

Maroš Schmidt v súčasnosti riadi Slovenské centrum dizajnu, jeho meno je však známe aj v spojitosti so Slovenským múzeom dizajnu a jedinečnou zbierkou produktového dizajnu v SMD, ktorú už viac rokov neúnavne rozširuje a propaguje.

Aktivity pomerne mladého Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB predstaví a zhodnotí jeho vedúca Zdenka Pepelová a veríme, že vás jej článok svojím obsahom zaujme, keďže táto oblasť činnosti SCD sa (okrem iného) zaoberá príkladmi riešení najaktuálnejších problémov súčasnosti, takých, ktoré pomáhajú formovať naše vízie o budúcnosti.

Edičné oddelenie SCD sa vyprofilovalo z pôvodnej redakcie časopisu Designum v roku 2017 a o jeho práci, témach, autoroch, problémoch a samozrejme aj najzaujímavejších výstupoch, napíšu jeho kmeňové redaktorky: Jana Oravcová a Ľubica Pavlovičová.

A tesne pred začiatkom leta zverejníme príspevok Heleny Cibulkovej, ktorý sa bude venovať výstavám Slovenského centra dizajnu (najmä) v Galérii dizajnu Satelit, ktorá funguje už 15 rokov, ale aj sprievodným programom k výstavám, ktoré sme pripravili pre verejnosť.

Nedávno sa Slovenské centrum dizajnu stalo oficiálnym partnerom iniciatívy Európskej únie Nový európsky Bauhaus, v rámci ktorej sa bývalá riaditeľka Mária Beňačková Rišková stala členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie. Keďže projekt v súčasnosti iniciuje zbieranie príkladov „udržateľnej“ tvorby z celej Európy, v e-designume vám bude Mária Beňačková Rišková postupne predstavovať najzaujímavejšie a nainšpiratívnejšie z nich. Veríme, že vás jej výber nielen osloví ale bude niektorých z vás aj pozitívne motivovať.

Pekné čítanie, Ľubica Pavlovičová