Postantropocénne ornamenty – tvorba študentov architektúry z UMPRUM môže vyzerať aj takto

Festival Ars Electronica predstavuje každoročne to najnovšie z oblastí umenia, technológií a v neposlednom rade dizajnu. Jubilejný štyridsiaty ročník dával veľký priestor experimentom na pomedzí disciplín a “škatuliek”, ako napovedal aj explicitný názov Out of the Box. V rámci tejto veľkej medzinárodnej prehliadky dostáva popri hudbe či umení tradične priestor to najzaujímavejšie z oblasti inovatívneho dizajnu.

V rámci sekcie Campus bolo predstavených až 57 svetových vysokých škôl, ktoré spájal inovatívny a experimentálny prístup k výuke. Inštaláciou zaujal aj pražský Ateliér architektury III. UMPRUM. Architektúra, ktorá vzniká pomocou programovania, najnovšie stavebné technológie, 3D tlač, to všetko ste mohli vidieť a zažiť pod súhrnným konceptom s názvom Ornaments of Post-Anthropocene. Ornamenty postantropocénu vznikali pod vedením pedagógov Imricha Vaška, Shotu Tsikoliya a Davida Kovaříka.

Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Platforms of Differential Growths.  Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Platforms of Differential Growths. Foto Shota Tsikolyia

Vystavené projekty sa zaoberali potrebami spoločnosti (v predstavách postantropocénu), novou estetikou, spôsobom života i umiestňovaním robotizovaných priestorov ako sú datacentrá, sklady, logistické uzly a ďalšie. Architekti vždy tvoria v kontexte a preto je dôležité, že v plánoch a (možno ešte) utopických víziách na škole riešia kvalitu života, ekologické aspekty, umiestnenie stavieb, dopravnú dostupnosť a efektívne využitie miesta.

Ateliér architektury III.,  UMPRUM Praha: Die Drohne über Berlin. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Die Drohne über Berlin. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia

Kým mnohí významní produktoví dizajnéri dnes testujú problematiku nových materiálov a experimentovania s nimi, architektúra sa zaoberá aj otázkou nových štruktúr a ich možnej tvorby. Použitím algoritmov môžeme dostať „iba” pekné obrazce, dokonca až ornamenty. Nemusia byť vizionársky krásne a zostať zakonzervované v polohe „cool” estetiky. Súbor predstavených projektov mal za cieľ po úvodnom ornamentálnom upútaní vizuálnych zmyslov vysvetliť divákom, že dokážu byť tiež plne funkčné a celospoločensky užitočné. Prípadne názorne vzdelávacie a dokonca vizionársko-aktivistické.

Jeden z projektov s názvom Die Drohne über Berlin predstavuje model materializovaných dát o tom, koľko tovarov nakupujú obyvatelia európskych miest a aká je vzdušná vzdialenosť od miesta nákupu. Pórovitá štruktúra má slúžiť ako parkovisko pre drony, ktoré by boli schopné tento tovar vo vypočítanom množstve rozvážať. Ide teda o vizionárske automatizované logistické centrum. Je navrhnuté pre mierku jednej mestskej štvrte.

Ateliér architektury III.,  UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Buldings without People. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Buldings without People. Foto Shota Tsikolyia

Projekt s názvom Buildings without People sa zaoberá budovami bez ľudí. Prázdne domy sú už teraz súčasťou miest, aké však môžu byť ich robotické polohy? Architekti si ako zdroj formálnej inšpirácie zvolili mrakodrapy a zaoberali sa piatimi ikonickými stavbami 20. storočia. Formu redefinovali v duchu typológií 21. storočia, ako výrobné alebo logistické centrá, v ktorých sú ľudia nevítaní hostia. Princíp prevádzky tohto centra je odvodený zároveň z prírody, inšpiruje sa správaním termitov v hniezde. Nové datacentrá nepotrebujú ľudskú obsluhu, takže sa nemusia prispôsobovať ľudskej mierke. Póry vo fasáde slúžia na dobré prúdenie vzduchu.

Pod názvom Material Moods skúmali študenti správanie materiálov a ich možnosti samo-organizácie. Priamo v expozícii sa odohrávala robotická performance, ktorá produkovala nové stavebné prvky. Ďalším exponátom bol zas betónový blok, ktorý vznikol prostredníctvom digitálneho navrhovania – tento blok bol odliaty do formy, ktorá vznikla 3D tlačou a poskytoval možnosti voľnej kombinovateľnosti, rýchlej výroby a tvorby “nekonečnej” štruktúry. Projekt niesol názov Platforms of Differential Growth.

Ateliér architektury III.,  UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III.,  UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia
Ateliér architektury III., UMPRUM Praha: Postantropocénne ornamenty, Ars Electronica Linz, 2019. Foto Shota Tsikolyia

V Linzi sme sa tento rok dozvedeli, že digitálne technológie už v umení a dizajne nie sú žiadnou novinkou. Inovatívne je vedieť pochopiť svet okolo seba a dávať mu efektívne a zmysluplné usporiadanie. V tom nám môže byť teória architektúry a jej experimenty veľkou pomocou.

Festival Ars Electronica bol založený v roku 1979 a odvtedy má ambíciu analyzovať a komentovať digitálnu revolúciu. Stredom záujmu sú aktuálne novinky a možnosti na priesečníku umenia, technológií a spoločnosti. Široké spektrum aktivít festivalu zahŕňa vzdelávanie, výskum a kultúrne akcie, na ktorých participujú renomovaní umelci, dizajnéri, vedci, inžinieri, aktivisti, podnikatelia i filozofi z celého sveta. Jubilejný štyridsiaty ročník sa konal počas dní 5.-9. septembra 2019. Podľa záverečnej správy tu participovalo 1 449 umelcov a umelkýň zo 45 krajín. Program obsahoval presne 548 podujatí a vystavených bolo 501 exponátov. Uskutočnilo sa 227 komentovaných prehliadok, na ktorých sa zúčastnilo 2 951 hostí. Festival sa odohrával spolu na 16 miestach a celkový počet návštevníkov dosiahol 110 000.

Ateliér architektury III je výskumná a experimentálna platforma a súčasť UMPRUM Praha
Ornamenty postantropocénu pripravili:

Študenti:
Adam Angelov (CZ), Frida Block (SE), Malin Hilding, Petra Garajová (SK), Ivan Olontsev (KZ), Marketa Osifová (CZ), Shervin Peyghambari (IR), Tomáš Růžička (CZ), Tamara Salajová (CZ), Petra Sochůrková (CZ), Dan Sviták (CZ), Záviš Unzeitig (CZ), Adam Varga (SK)

Pedagógovia:
Prof. ak. arch. Imrich Vaško, vedúci ateliéru, jeho oblasťou záujmu je konceptuálna a vizionárska architektúra, urbanizmus a inštalácie.
MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D, M.Sc., architekt, výskumný pracovník a asistent na UMPRUM, zaoberá sa emergentnou architektúrou a inovatívnymi technológiami. MgA. David Kovařík, architekt a PhD študent na UMPRUM Praha. Témou jeho práce je vzťah medzi digitálnymi nástrojmi a materialitou v architektúre.