100 pages about UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe, založená v druhej polovici 19. storočia patrí i dnes k špičkovým akademickým inštitúciám svojho druhu v Českej republike a postupne si upevňuje svoje renomé i v zahraničí. UMPRUM dnes združuje viacmenej všetky výtvarné disciplíny od voľných umení k úžitkovým cez dizajn, grafický dizajn až po architektúru.