Písma čísla

Chcete sa oboznámiť s využitím nových písiem v praxi?

V aktuálnom čísle Designumu prezentujeme v nadpisoch jednotlivých príspevkov nasledujúce písma: Plastic (Sans a Serif) od Ivany Palečkovej, Bryndziar (SemiLight) od Lucie Šohajdovej a First font of MCh od Michala Chrastinu. Vznikli v Ateliéri typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia.

Písmo Céčkoslovensko (teraz Plastic) vzniklo ako jedna zo semestrálnych prác v ateliéri Typolab. Do finálnej podoby som ho dopracovala v spolupráci s písmovou dizajnérkou Jitkou Janečkovou. Vytvorili sme z neho širšiu rodinu, dva štýly – Plastic Chain a Plastic Simple. Pismo má veľkú množinu rezov a je dostupné aj vo formáte Variable Font.

Plastic je titulkový variabilný font, ktorého základom sú štyri master štýly: Chain Black, Chain Thin, Simple Black a Simple Thin. Štýly „Chain” sú navrhnuté tak, aby sa v prípade 3D zhotovenia jednotlivé písmená dali medzi sebou prepojiť cez medzery. Oproti tomu štýly „Simple” princíp reťazenia zanechávajú a sú vhodné na použitie v menších či dlhších textoch. Princíp reťazenia, ale aj celé písmo vychádza z legendárnych československých céčok osemdesiatych rokov. Plastové písmená a symboly bolo možné navzájom reťaziť..

Autorka: Ivana Palečková

Tvary písmen sú inšpirované expresiou slovenského jazyka. Slovensko je rozdelené na tri základné časti – západ, stred a východ. Rez pre západ — Fazulár je konštruovaný pomocou ostrých tvarov, ktoré reagujú na tvrdosť reči.

Autorka: Lucia Šohajdová

First font of MCh je môj prvý pokus o vytvorenie textového písma.

Autor: Michal Chrastina

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
Prejsť na publikácie
Skip to content