Písma čísla 2/2022

Časopis Designum už niekoľko ročníkov poskytuje priestor na prezentáciu nových písiem, ktoré vznikli za posledné obdobie na Slovensku. Naším zámerom je písma nielen prezentovať, ale prostredníctvom využitia v nadpisoch jednotlivých príspevkov ich aplikovanie v praxi aj sprostredkovať. V zachovaní určitej kontinuity sa v tomto roku opäť vraciame k študentským písmam, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Typolab pod pedagogickým vedením Michala Tornyaia a Pala Bálika. Hoci mnohé predstavované študentské písma boli podporené výučbou v spoločnom ateliéri, ich rozmanitosť je výsledkom individuálnych prístupov v tematickom a technickom stvárnení. V tomto čísle prezentujeme písma od Bernadett Erdélyiovej (Fokus), Lukáša Karabu (Jarmok), Barbary Kowalczukovej (Zelda).

Písmo Fokus. Bernadett Erdélyiová

Bernadett Erdélyiová

Písmo Fokus je kondenzovaný tenký slab serif, na ktorý musíte poriadne zaostriť. Vzniklo ako protiklad k širokému a tučnému bezpätkovému písmu, ktoré upriamovalo všetku pozornosť v autorskej publikácii o prokrastinácii. Čítať text sádzaný Fokusom si vyžaduje veľké sústredenie – rovnako aj odolávanie nástrahám prokrastinácie.

Písmo Jarmok. Autor Lukáš Karaba

Lukáš Karaba

Kapitálkové písmo Jarmok bolo navrhnuté pre rebook knihy Kšeft od Víťa Staviarskeho. Vzhľadom na obsah knihy je písmo výsledkom hľadania najčastejšie používaných fontov z prostredia jarmoku, ktorými si predajcovia zdobia svoje stánky. Bezpätkové písmo obsahuje dva rezy – monolineárny Regular a s rovnakou konštrukciou kontrastný Kontrast. Charakteristickým znakom sú pridané pätky v oboch rezoch. V kombinácii s kontextuálnymi alternatívami tvoria písmo, ktoré pri písaní vyberá náhodný sled bezpätkových a pätkových znakov.

Písmo Zelda. Autorka Barbara Kowalczuková

Barbara Kowalczuková

Zelda je textové písmo, ktoré vzniklo pre potreby fiktívneho dievčenského časopisu Funfatal. Zelda je hravá a nemá rada normy. Je inšpirovaná typografickými zásadami pre dizajnérky/typografky od Jane Gabhorn, publikovanými v knihe A Typografic Discourse for the Distaff Side of Printing, a Book by Ladies z roku 1937. Zelda je grotesk, no je obohatená o alternatívne znaky, ktoré jej okrem šarmu a charakteru dodávajú aj funkčnosť. Vďaka niekoľkým ťažšie čitateľným znakom dokáže Zelda dlhšie udržať pozornosť čitateľky/čitateľa.


Celý článok nájdete v časopise Designum 2/2022 na s. 81
Predaj časopisu Designum