Moc korupcie, kniha s tromi dierami o boji za lepšie Slovensko

V októbri minulého roku vydala Transparency International Slovensko publikáciu, ktorá referuje o činnosti tejto mimovládnej organizácie od jej vzniku na Slovensku, teda od roku 1998. Poslaním organizácie je bojovať proti korupcii, zvyšovať transparentnosť inštitúcií a podporovať občiansku angažovanosť a demokratické procesy. Počas  21-ročného fungovania realizovala TIS významné množstvo výskumov, publikovala množstvo článkov, otvorila viaceré korupčné kauzy a podieľala sa na početných legislatívnych zmenách. Cieľom knihy však nie je len výpočet všetkých úspechov organizácie. Autori textov sa kriticky pozerajú aj do vlastných radov, zhodnocujú vlastné chyby a zlyhania, identifikujú silné i slabé stránky organizácie a polemizujú o možných zlepšeniach. Text knihy je písaný vecne, ale pútavo a kladie dôraz na objektívnosť. Doplnený je množstvom obrazových príloh, fotografií a grafov, ktoré čitateľovi pomáhajú témy uchopiť.       

Moc korupcie, obálka. Zdroj: www.transparency.sk
Moc korupcie, obálka. Zdroj: www.transparency.sk
Moc korupcie, detail deliacich strán. Zdroj: www.transparency.sk
Moc korupcie, detail deliacich strán. Zdroj: www.transparency.sk

Autormi knihy sú Gabriel Šípoš, Ľuboš Kostelanský a Michal Piško. Kostelanský a Piško majú dlhoročné novinárske skúsenosti a do Transparency prišli v posledných rokoch (2018 a 2015). Gabriel Šípoš pôsobil od roku 2001 v inštitúte INEKO (s ktorou TIS dlhoročne spolupracuje) a od roku 2009 je v Transparency riaditeľom.

Prvé kapitoly sú venované vývoju organizácie, na čele ktorej sa od roku 1998 vystriedali dve vedúce osobnosti. Od založenia do roku 2009 bola prezidentkou Emília Sičáková-Beblavá a od roku 2009 je jej riaditeľom už spomínaný Gabriel Šípoš. Autori popisujú v knihe oblasti pôsobenia Transparency, otvárajú však aj rozličné pálčivé témy – analyzujú vzťah s politikmi a médiami, osvetľujú financovanie organizácie a vyvracajú mýtické napojenie na Georga Sorosa, či ďalších „zahraničných agentov”. Snahou publikácie je jasnými faktami a otvorenosťou vystúpiť voči konšpiráciám, ktoré sa šíria o mimovládnych organizáciách na Slovensku. Autori sa podrobnejšie venujú taktiež vybraným kauzám, ktoré sú zasadené do širšieho kontextu činnosti TIS. Záverečné dve kapitoly píše z osobnej perspektívy riaditeľ TIS, Gabriel Šípoš. 

Celkovo možno príbeh knihy považovať za poučný, zaujímavý a v mnohom inšpiratívny. Cieľom knihy je i podľa slov jej autorov1: „Inšpirovať nových protikorupčných aktivistov, presvedčiť a motivovať rezignovaných a informovať dezinformovaných.” Kniha vznikla aj vďaka crowdfundingovej kampani, v ktorej mali ľudia možnosť podporiť projekt a knihu si zakúpiť. Transparency knihu v súčasnosti distribuuje po vlastnej osi. Doposiaľ sa dostala k viac ako 700 príjemcom – do knižníc, k darcom, dobrovoľníkom ale aj novinárom či politikom. Zaslaná bola taktiež do všetkých mestských knižníc na Slovensku. Ako formu poďakovania ju TIS posiela aj svojim dlhodobým podporovateľom. Knihu si môžete zakúpiť priamo na stránke TIS (a tým podporiť činnosť organizácie) a je taktiež bezplatne dostupná v elektronickej verzii2.

Na knihe pracoval tím Transparency niekoľko mesiacov a jej obsah chceli podporiť aj vizuálnym spracovaním: “Nechceli sme povrchný, rýchly produkt, ale niečo, čo zaujme aj navonok a čo bude mať vlastný a silný štýl.” Pre vytvorenie dizajnu sa na základe odporúčania rozhodli osloviť dizajnéra Martina Bajaníka, ktorý pôsobí pod značkou Pekne&Dobre. Medzi Bajaníkove najúspešnejšie projekty patria komplexné vizuálne identity, či obalové dizajny (Yeme, Guden Guden, Edo-Kin, mesto Bratislava…), za ktoré získal početné ocenenia. Publikáciám sa dizajnér prioritne nevenuje (aj podľa jeho osobnej kvóty „jedna kniha ročne“), hoci v rámci svojich spoluprác pravidelne realizuje viacero menších formátov. Prácu Martina Bajaníka možno charakterizovať ako nápaditú, duchaplnú a vizuálne pútavú. 

Moc korupcie, detail klopy. Zdroj: www.transparency.sk
Moc korupcie, detail klopy. Zdroj: www.transparency.sk
Moc korupcie, detail perforácie. Zdroj: www.transparency.sk
Moc korupcie, detail perforácie. Zdroj: www.transparency.sk

Pôvodné zadanie pre knihu Moc korupcie bolo vytvoriť návrh obálky, Martin Bajaník sa však rozhodol o výraznejší dizajnérsky zásah. „Mojím cieľom bolo urobiť zaujímavú knihu, a preto som sa dostal k návrhom, ktoré riešili samotný objekt knihy,” píše dizajnér. Obálku knihy tvorí fotografia tónovaná do výrazných odtieňov bordovej a červenej a centrálne umiestnená typografia. Tmavočervená obálka je odľahčená svetlomodrou farebnosťou v tele knihy, na predsádkach a deliacich stranách na začiatku kapitol. Tie umožňujú vďaka plnej farbe dobrú orientáciu v rámci obsahu knihy.   

Hlavný dizajnérsky zásah je však podstatne viditeľnejší. Bajaník navrhol knihu, takpovediac, “predierovať” tromi výraznými perforáciami, ktoré prechádzajú ako obálkou, tak i vnútrom celej publikácie. Je na mieste oceniť odvahu klienta i dizajnéra pustiť sa do tohto netradičného a technologicky náročného riešenia. Cieľová skupina môže uznať výrazné dizajnérske gesto, ktoré sa v našich končinách v takomto rozsahu zatiaľ neobjavilo (perforáciu tela knihy využíva napríklad i česká publikácia Projektil 33, ktorá vyšla minulý rok v nakladateľstve UMPRUM, kde je však toto gesto využité výrazne minimalistickejším spôsobom). Práve vďaka nemu je kniha na prvý pohľad vizuálne odlíšiteľná a zapamätateľná, čo je bezpochyby nezanedbateľnou výhodou a jedným zo splnených cieľov. 

Dizajnér aj klient operujú s viacerými interpretáciami tohto dizajnérskeho zásahu. Autori publikácie vyzdvihujú v texte predovšetkým transparentnosť, v sprievodnom materiáli ku knihe však spomínajú i ďalšie možné interpretácie – diery, ktoré vyleptáva korupcia, či otvory po guľkách, ktoré zanechali strely vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Martin Bajaník pracoval pri navrhovaní s tematikou boja, toto slovo sa nachádza taktiež v podtitule knihy. Jeho cieľom však bolo ponechať dizajnu abstraktnú podobu a umožniť tak jeho viacvýznamovosť. Diery taktiež identifikuje ako isté transparentné prvky. Z viacerých dôvodov môžeme považovať multiinterpretáciu tohto zásahu za problematickú a ťažko obhájiteľnú, obzvlášť preto, že ide o tak odlišné témy, akými je strelné zranenie, diera po mechanickom poškodení a transparentnosť, či otvorenosť. 

Prevŕtanie troch veľkých dier cez telo celej publikácie možno označiť za pomerne násilný zásah. Ovplyvňuje a mení viaceré vlastnosti knihy – jej držanie, čítanie, prácu s obsahom i samotnú sadzbu textu, ktoré sa prispôsobujú novovzniknutým situáciám. Aj z tohto dôvodu sa osobne prikláňam k tým „bojovejším” interpretáciám, pričom formálne sa diery naozaj najviac podobajú na rany po guľkách, a z tohto pohľadu sú pomerne konkrétne a popisné. Pri čítaní knihy cez utŕžené diery síce vidíme fragmenty reality za knihou, naša skúsenosť sa však nedá porovnať napríklad s pozeraním cez okno (ak by sme práve túto emóciu považovali za prežívanie transparentnosti). Cez diery nie sme schopní vnímať a interpretovať realitu v celej jej komplexnosti. Práve naopak, priehľad evokuje skôr fragmentárnosť, či voyeurizmus, ktorý by sme zažili pri pozeraní cez priezor alebo kľúčovú dierku. Významovo by sa viac približovali k hľadaniu dôkazov, skúmaniu, či „špehovaniu”. 

Aj napriek tomu, že argumentácia transparentnosťou nie je pre mňa presvedčivá, počas čítania knihy mi prevŕtanie knihy dierami mnohokrát potvrdilo jej samotný obsah. Príbeh je totiž skutočne bojom s korupciou, s jej často neľútostnými a surovými dôsledkami. V závere knihy autori píšu: “Korupcia nám nerobí diery len do štátneho rozpočtu – robí diery predovšetkým do duše každého z nás. Moc korupcie spočíva vo vyvolaní dojmu, že sa proti nej nedá nič spraviť, že vinníci nikdy nebudú potrestaní, že všetci politici sú rovnakí, a tak to predsa vždy bolo a bude.” (s. 198) S týmto výrokom sa nemožno inak, než stotožniť. 

Samotná interpretácia transparentnosti v médiu knihy by bolo zaujímavým zadaním. Z môjho pohľadu by však smerovalo k inému riešeniu, napríklad ku koncepcii „otvorenej” knihy bez väzby, ktorej strany by sme mohli voľne vyberať a usporadúvať do nových štruktúr, či do experimentálnejšieho materiálového spracovania. O transparentnosti v širšom kontexte polemizuje aj Šípoš v šiestej kapitole. Tá ponúka viacero zaujímavých úvah a inšpirácií pre jej možné vizuálne spracovanie. 

Diery vytvorili v obsahu knihy viaceré výzvy týkajúce sa textového a obrazového materiálu. Na jeho zalamovaní pracoval grafik Miroslav Lukačovič. Dvojstĺpcová textová sadzba na blok sa dieram v stranách obtekaním vyhýba, čo spôsobuje viaceré rozpačité momenty. Typografia je miestami rozbitá a vznikajú prázdne miesta v sadzbe. Z obrazového materiálu otvory „ukrajujú” a hoci je cítiť snahu ho umiestňovať tak, aby chýbajúce časti nepôsobili až tak rušivo, možnosti strany boli limitované. Na dierach vo fotografiách je z povahy veci vždy niečo znepokojivé (až iritujúce). Rada by som sa však v tomto prípade znovu oprela o obsah príbehu. Znepokojenie a iritácia sú v tomto prípade emócie “na mieste”, aj keď možno neboli vyvolané zámerne. Pri vedomom narábaní by sa však zo špecifických vzťahov, ktoré vznikajú medzi dierou v strane a jej obsahom, dalo vyťažiť viac. Iritáciu by mohlo podporiť aj znečitateľnenie niektorých textových pasáží, či grafov a obrázkov. Pokiaľ by sme sa opreli o interpretáciu rán po guľkách, ku ktorej sa osobne prikláňam, takáto „bezohľadnosť” pri narábaní s obsahom by bola odôvodnená.  

Predierovanie knihy sa niekomu môže javiť ako jednoduché formálne gesto, či akýsi dizajnérsky vtip, realizácia však bola veľmi náročná. Výroba knihy sa tým po produkčnej stránke značne skomplikovala, čo v konečnom dôsledku oddialilo aj jej vydanie. „Nebolo ľahké vôbec nájsť tlačiareň, ktorá by do niečoho takého išla. Neznáma technológia, príliš veľa rizík, príliš veľa ručnej práce, ” píše Lukáš Zajac za TIS. Na realizáciu sa podujala tlačiareň DEVIN printing house, ktorá po produkčnej stránke odviedla bezchybnú prácu. 

Transparency International Slovensko má teda vďaka spolupráci s dizajnérom Martinom Bajaníkom vizuálne výraznú knihu. Tím TIS je s výsledkom spokojný a sú radi, že si nevybrali jednoduchú cestu dizajnu a tlače. Kniha o boji s korupciou má šancu získať, aj vďaka utŕženým dieram, pozornosť širšieho publika. Činnosť a zásluhy Transparency International Slovensko v neúnavnom boji za lepšie Slovensko, ktoré sú popísané nielen v tejto knihe, za to určite stoja.

Autori: Gabriel Šípoš, Ľuboš Kostelanský a Michal Piško
Vydalo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-89791-18-7
Grafická úprava: Martin Bajaník, Pekne&Dobre

Martin Bajaník realizoval túto zákazku ako dar pre organizáciu, bez nároku na honorár.

Zalamovanie: Miroslav Lukačovič
Tlač: DEVIN printing house, s.r.o.
Donor: Vznik a tlač knihy boli podporené z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Za doplňujúce informácie ďakujem Lukášovi Zajacovi z Transparency International Slovensku a dizajnérovi Martinovi Bajaníkovi.

1Zdroj: https://transparency.sk/sk/zastavmemockorupcie/
2https://transparency.sk/wp-content/uploads/2020/12/TISK_Moc_korupcie_WEB.pdf