Grafický dizajn v novom „svetri“

Plachtenie v bezpečných vodách historického a vedeckého výskumu v rekonštruovanej plachetnici s lepším vybavením a už s kompletnou posádkou v červeno-bielych svetroch z vlny „merino“.

Zdeno Kolesár, Jacek Mrowczyk: Historia projektowania graficznego. Preklad Joanna Goszczyńska. Kraków : Karakter, 2018, 358 s.

Kniha Jaceka Mrowczyka a Zdena Kolesára Historia projektowania graficzne ­ go / Dejiny grafického dizajnu (Karakter, 2018) je z pohľadu kvality, rozsahu a štruktúry obsahu cenným materiálom. Výborne editorsky upravený text, „prešpikovaný“ informáciami, zároveň dobre a pohodlne čitateľný je rozhodne zrkadlom skúsenosti samotných autorov. K atraktivite knihy mimoriadne prispievajú reprodukcie, kvalitne spracované a doplnené o nové zaujímavé príklady. Novinkou či pri – danou hodnotou sú príklady poľského grafického dizajnu a lokálny kontext, ktorý je, dovolím si tvrdiť, zároveň obohatením celého stredoeurópskeho regiónu. Z pohľadu „recyklácie“ existujúceho textu pôvodného slovenského vydania (Dejiny grafického dizajnu, SCD, 2006) je nové doplnené poľské vydanie skvelou ukážkou možností nekonečnej úpravy a aktualizácie práce, ktorá už bola urobená pred rokmi.

Obsah publikácie autorov Zdena Kolesára a Jaceka Mrowczyka je v porovnaní so slovenským vydaním z roku 2006 obohatený o dve dôležité „dimenzie“. Prvou je už spomínané doplnenie vizuálneho materiálu o zabúdané, ale aj nové príklady svetového dizajnu. Druhou je rovnako spomenutý „poľský“ kontext. Jacek Mrowczyk dokonale pozná domáce prostredie dizajnu a príklady, ktoré do poľského vydania zaradil, sa neobmedzujú len na akési povinné lokalizovanie knihy v krajine vydania, ale práve naopak, sú skvelým príkladom pozitívnej „manipulácie“, ako lokálne diela výborne spolupracujú so zvyškom „západnej civilizácie“.

Okrem dvoch kľúčových zmien v porovnaní s prvým vydaním autori doplnili text o nové, aktualizované poznatky v oblasti dizajnu, prehodnotili a redukovali pôvodný text a tiež znovu overovali a korigovali niektoré pôvodné kapitoly (napríklad Na prelome storočí). Nepochybne veľmi dôležitým aspektom knihy je snaha preniesť publikum – čitateľa publikácie – až do súčasnosti, ktorú charakterizuje dynamická tvorba písem, aktivity dizajnérov aj v oblasti teórie a popularizovaní dizajnu – opísané v poslednej kapitole s názvom Nové úlohy v novom storočí.

Jediná výhrada ku knihe je, že neuvádza dosť príkladov a kontextov tvorby slovenských dizajnérov, resp. takmer v nej absentujú. Je síce zrejmé, že publikácia je prispôsobená poľskému publiku, ale tým, že autorský tím je poľsko-slovenský, naskytla sa jedinečná príležitosť predstaviť práve poľskému publiku aj slovenský dizajn 20. storočia. Veď encyklopedické publikácie Ľubomíra Longauera Modernosť tradície (Slovart, 2012) a Vyzliekanie z kroja (Slovart, 2014) komplexnosťou práce poskytujú bohatý zdroj mimo – riadne kvalitného vizuálneho materiálu, z ktorého mohol Zdeno Kolesár čerpať. Predstava, že aspoň v diétnej podobe sme mohli zviditeľniť našu históriu 37-miliónovému publiku, je rozhodne vzrušujúca a nevyužitie tejto príležitosti je premárnenou šancou.

Pri zoskupení textov autorov národnostne aj generačne odlišných (Mrowczyk – Kolesár) mal dôležitú úlohu editor, teda Mrowczyk, aby zachoval jasnú diferenciáciu autorských textov a štýlu písania. Hoci je veľmi ľahké odhadnúť, ktoré časti textu knihy napísal Mrowczyk či Kolesár, editorovi sa podarilo udržať integritu a homogénnosť knihy. Som presvedčený, že to bol editorský zámer vytvoriť „jednoduchú štruktúru“, keď Kolesár je Kolesárom a Mrowczyk Mrowczykom, pričom ich spojenie vytvára súvislý a rozšírený príbeh.

Poľské vydanie knihy je v porovnaní s pôvodným slovenským originálom celkom iné – nové – kvalitou a rôznorodosťou textového a aj obrazového materiálu. Vznikla celkom nová kniha tak proporcionálnosťou, ako aj rozmanitosťou. Výrazným prvkom NOVEJ KNIHY je jej grafická úprava v autorstve Jaceka Mrowczyka. Je perfektným doplnením poznania obsahu a cieľa publikácie. Grafické riešenie knihy je delikátnym dopovedaním celého zámeru autorov. Obaja autori majú dlhoročné skúsenosti, veľkú znalosť histórie grafického dizajnu so široko realizovaným výskumom. Kniha je skvelým učebným materiálom, ale zároveň aj výbornou príležitosťou poobhliadnuť sa po histórii našej profesie v bližšom kontexte.

Marcel Benčík je grafický dizajnér, pedagóg Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie