FAB LAB ako koncept tvorivej dielne pre dizajnérov

Koncept tvorivej dielne Fab Lab pochádza z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) od profesora fyziky Niela Gershenfela z roku 2001. Pôvodne išlo o experimentálny nehodnotený seminár Centra pre bity a atómy a katedry sociológie MIT s názvom „ako vyrobiť (takmer) hocičo“, kde študenti získali prístup k najnovším technológiám – na realizáciu rôznych nápadov. V roku 2017 už fungovalo po celom svete 1 205 takýchto tvorivých dielní. Komunitné dielne typu Fab Lab [1] rozvíjajú tvorivosť, oživujú tradičné remeselné zručnosti, disponujú najmodernejšími technológiami, umožňujú prototypovanie a poskytujú vzdelávanie. Okrem toho, že sú určené pre širšiu verejnosť, ich služby môžu poslúžiť najmä kreatívcom a podnikateľom a komukoľvek s nápadom na realizáciu. Na Slovensku sú do medzinárodnej siete Fab Lab Foundation zaradené štyri: FabLab Slovensko, Lab.Café, Creative Point a FabLab Slovensko Banská Bystrica.

Lab.Cafe Stará tržnicaFoto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnica Foto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnicaFoto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnica Foto Peter Kráľ

FabLab Slovensko ako súčasť Centra vedecko-technických informácií SR

Prvý FabLab na Slovensku bol otvorený v roku 2014 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Jeho vytvorenie vzniklo vďaka iniciatíve štátneho i privátneho sektora, konkrétne Centra vedecko-technických informácií SR, Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Hlavného mesta SR Bratislava, Francúzskeho inštitútu v Bratislave a Dassault Système. FabLab Slovensko vzniklo ako experimentálne laboratórium – otvorená platforma tvorby a prototypovania fyzických inteligentných („smart“) predmetov. Jeho cieľovou skupinou sú podnikatelia, ktorí chcú prejsť od konceptu k prototypovaniu, dizajnéri, umelci, výskumníci, inžinieri či študenti so záujmom o experimentovanie a obohatenie svojich praktických vedomostí v oblastiach, akými sú elektronika, výroba pomocou najmodernejších technológií, či dizajn. Priestor disponuje zostavou profesionálnych strojov a numerických technológií, ktoré sú štandardné a nízko nákladové ako napríklad 3D tlačiarne, laserové rezacie stroje, serigrafické stroje, ktoré vyrábajú antény a flexibilné obvody, alebo frézovací stroj na výrobu tlačených obvodov a foriem, štandardné elektronické súčiastky, ako aj programovacie nástroje, napríklad mikroregulátory. Práve sprístupnenie nových technológií výroby a prototypovania poskytnutím moderných a flexibilných nástrojov je užitočné najmä pre dizajnérov. FabLab Slovensko podporuje lokálny rozvoj, umožňuje sériovo limitovanú lokálnu produkciu vytvorenú lokálnymi tvorcami napríklad aj cez workshop laserového rezania a gravírovania. Podporuje inovácie, invencie predmetov, priestorov a foriem zajtrajška workshopmi v oblastiach behaviorálnej robotiky, workshopmi 3D modelovania, myšlienkami riadených systémov, fungovania samojazdiacich automobilov, vyvíjania hardvéru na zariadeniach NodeMCU, riadenia robota pomocou vývojového prostredia Robot Operating System. Dizajnérom – podnikateľom, umožňuje FabLab dostať sa k nástrojom a technike rýchleho a ekonomického prototypovania, využitím inovácií a podnikateľskej spätnej väzby. Rovnako vzdeláva a zvyšuje aj povedomie študentov a žiakov o ľahkých metódach koncepcie a výroby a organizuje denné tábory v priestoroch FabLab pre deti od 11 do 15 rokov.
Viac informácií nájdete tu.

Lab.Cafe Stará tržnicaFoto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnica Foto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnicaFoto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnica Foto Peter Kráľ

Lab.cafe

Lab.Cafe vzniklo spojenou iniciatívou Nadácie Orange, Aliancie Stará tržnica a Connect na začiatku roka 2016. Vzniklo ako kreatívna komunitná dielňa, ktorá má slúžiť ako otvorená platforma pre vzdelávanie a digitálnu inováciu. Je určená umelcom, vývojárom, vynálezcom, mladým profesionálom, študentom i verejnosti. Lab je prístupný širokej verejnosti každý pracovný deň od 8.00 do 22.00 hod. Okrem jednorazovej návštevy je možné stať sa aj členom a za symbolický mesačný poplatok od 9 eur si rezervovať čas pri strojoch, ktoré sú k dispozícii. V Lab.cafe je možné zúčastniť sa rôznych vzdelávacích formátov pre dospelých i deti, od obsluhy prítomných strojov po digitálnu manufaktúru. Lab je v  bratislavskej Starej tržnici rozdelený do dvoch priestorov. V hornom priestore je obchod s produktmi tu vyrobenými a kaviareň, ktorá slúži aj ako co-workingový priestor. V suterénnych priestoroch sú umiestnené stroje na spracovanie dreva, frézy, píly, mikropočítače, 3D tlač, ploter, laser a ďalšie technológie určené na digitálnu fabrikáciu.

Lab.Cafe Stará tržnicaFoto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnica Foto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnicaFoto Peter Kráľ
Lab.Cafe Stará tržnica Foto Peter Kráľ

Creative point v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave

Slovak Business Agency (ďalej len SBA) poskytuje pre dizajnérov, podnikateľov z Bratislavského samosprávneho kraja rôzne služby (front office, inkubátor, akcelerátor a ď.). Jednou z nich je Creative Point – tvorivá dielňa, ktorá je určená pre malých a stredných podnikateľov ale aj nepodnikateľom – fyzickým osobám, ktoré majú záujem o podnikanie. Tieto služby poskytuje SBA od roku 2016 vo svojich priestoroch na Karadžičovej ulici v Bratislave. V Creative Pointe sú sprístupňované bezplatné služby technického a technologického charakteru ako sú CNC frézy, FDM a SLA 3D tlačiarne, laser, 3D skenery a zariadenia slúžiace na rozvoj zručností a tvorivých nápadov. Záujemca o služby tu môže vytvoriť originálne prototypy, modely či dizajny. V najbližšej budúcnosti by mala byť vytvorená aj špeciálna fotografická miestnosť, kde si klienti budú môcť odfotografovať svoj výsledný produkt/prototyp a následne ho prezentovať v digitálnej podobe. Creative Point môžu využívať registrovaní klienti Národného podnikateľského centra, pričom k registrácii je potrebné zaregistrovať sa formou online formulára alebo osobne v rámci klientskeho centra Front Office. Aj Creative Point v SBA podporuje remeslá a dizajn. V rámci modernej remeselnej výroby je možné s využitím moderných technológii pracovať s kožou, drevom či drôtom. Okrem takto orientovaných aktivít ponúka Creative Point aj worskhopy na vytvorenie robotického ramena, solárnej nabíjačky, LED lampy či reproduktora. Špecializované programy na dizajn sú zamerané najmä na ekologický dizajn či využívanie zelenej energie a multimédiá. Creative Point sa rôznymi podujatiami zapája aj do medzinárodných aktivít ako sú European Maker Week či European SME (small and medium enterprises) week. V budúcnosti budú tieto služby poskytované aj v ostatných regiónoch prostredníctvom Creative Point Žilina a Creative Point na kolesách.
V medzinárodnej sieti Fab Lab Foundation je slovenským členom aj SK Fab Lab BB, ktoré je školským výpočtovým strediskom CVTI SR, avšak akékoľvek informácie nie je možné dohľadať.

Všetky slovenské experimentálne výrobné laboratóriá umožňujú predvádzanie realizácie výroby a tvorby, zviditeľnenie vedy a techniky. Remeselným orientovaním Fab Labov sa podporuje výroba na mieru pre určitú časť vecí, ktoré samotní účastníci a klienti potrebujú pre svoj život. Práve toto využitie Fab Labov znižuje zaťaženie prírody dopravou tovarov zo stredísk hromadnej výroby ako aj hromadnú výrobu ako takú a zvyšujú sebestačnosť lokálnych komunít. Podporou remesiel a remeselných zručností podporujú Fab Laby návrat k tradíciám v novom duchu lokálnych moderných remeselných dielní a zároveň sú k dispozícii aj všetkým tým, ktorí chcú uchopiť výrobné techniky, chcú sa ponoriť do novej dimenzie priemyselnej tvorby, majú chuť tvoriť a vyrábať prostredníctvom digitálnych technológií.

[1] Fab lab je skratkou fabrication laboratory – výrobné laboratórium

Súvisiace diela

cp! eyewear

cp! eyewear

Vlasta Kubušová
Miroslav Král
Nikolajka

Nikolajka

Nikoleta Čeligová Györe
Prejsť na diela