Editoriál 4/2017

Záverom Koniec roka je obdobím hektickým, zväčša spájaným s uzatváraním naplánovaných projektov a úloh. Slovenské centrum dizajnu má za sebou okrem iných aktivít aj 17. ročník Národnej ceny za dizajn. Hoci sa na mnohých scénach (nielen slovenskej) rozprúdili živé diskusie reflektujúce inštitút umeleckých súťaží, Národná cena za dizajn svojou inovovanou formou tentoraz zameranou na produktový dizajn prebehla, zdá sa, podľa predstáv realizačného tímu SCD. Aj medzinárodná porota zložená z dizajnérov, teoretikov a ďalších odborníkov z oblasti dizajnu pristupovala k súťažným prácam svedomito. Priebeh hodnotenia 176 produktov prihlásených v troch kategóriách sprostredkúva prostredníctvom rozhovoru jej predseda Majo Lukáč. Ak sme sa chceli dozvedieť stanovisko súťažiacich, respektíve ocenených, položili sme im priamo niekoľko otázok. Zisťovali sme nielen to, ako súťažné predmety vznikali, ako sa im spolupracovalo s klientom, ale zaujímalo nás, čo pre nich znamená ocenenie v NCD, ako im môže byť víťazstvo nápomocné v domácom prostredí alebo v kontexte ich zahraničnej praxe, kde viacerí z ocenených pôsobia.

Okrem cien v jednotlivých súťažných kategóriách Cenu za kultúrny prínos v dizajne získal od ministra kultúry SR Mareka Maďariča Eduard Toran (1930). Od odchodu z Československa v roku 1968 žije dodnes v New Yorku, kde aj napriek pokročilému veku pracuje v Metropolitnom múzeu umenia a prispieva do odborných periodík v USA, a rovnako aj do časopisu Designum. Teší nás, že opäť po čase bolo ocenenie udelené aj za oblasť teórie dizajnu.

Aj v rubrike Aktuálne sme pri výbere dizajnérov vychádzali z výstavy Národnej ceny za dizajn v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach, kde bol prezentovaný výber 66 súťažných prác. Zaujali nás práce Tomáša Gabzdila Libertínyho, Lucie Lehrer Karpitovej a Maroša Barana nielen pre rozdielnosť a špecifickosť produktov, ktoré navrhli, ale aj ich technologické prístupy, praktickú skúsenosť a spoluprácu s firmami, či tvorivé premýšľanie a uvažovanie. Nasledujúce dva príspevky Dobrý dizajn pre zlý svet od Kláry Pelouškovej a Chlieb a hry od Silvie Bárdovej reflektujú zahraničné prehliadky: Designblok 2017 konajúci sa v Prahe a Dutch Design Week v Eindhovene. Ceníme si ich o to viac, že neprinášajú „len“ formálny pohľad na dva festivaly dizajnu, ale do reportážnej formy vniesli kritický vhľad. Zamýšľajú sa nad obsahom prezentácií, ale aj zmysluplnosťou samotných produktov.

Do rubriky Múzejne sme zaradili príspevok Maroša Schmidta Limuzína Tatra 603 X a snívanie o slovenskom coupé, ktorý opisuje cestu automobilu Tatra 603 X od idey až po realizáciu laminátového modelu v mierke 1 : 1 podľa návrhu Jána Cinu z roku 1963. Externá pracovníčka Slovenského múzea dizajnu Klára Prešnajderová prináša vo svojom príspevku ďalšie poznatky o prvom umeleckopriemyselnom múzeu v Bratislave, ktorého založenie v dvadsiatych rokoch 20. storočia bolo snahou Antonína Hořejša. V časti Retrospektívne venuje Ladislav Zikmund-Lender pozornosť výstave Franka Lloyda Wrighta, ktorá sa konala pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto výnimočného architekta v Múzeu moderného umenia v New Yorku. Pripomína, že výstava nemala za cieľ prezentovať jeho dielo v celej šírke, ale skôr zdôrazňovať konkrétne objavy. Dizajnový aktivizmus je témou, ktorej sa na pozadí kritických postojov mnohých zahraničných dizajnérov a ich publikovaných textov venuje Miroslav Chovan. Obsahom časti Teoreticky a prakticky je aj text Tibora Uhrína Tradičné verzus digitálne. Remeslo ako sprostredkovaná zručnosť, ktorý sa venuje novým technologickým prístupom spracovania materiálov.

Pozornosť chceme upriamiť aj na použité písma autorov Davida Kalatu, Michala Chrastinu, Mareka Chmiela, Zuzany Uhalovej, ktoré prezentujeme v praktickom využití tohto čísla Designumu.

Milé čitateľky, milí čitatelia, ďakujeme vám za záujem a veríme, že si zachováme vašu priazeň aj v nasledujúcom roku. Tešíme sa na spoločné stretnutie nad stranami obsahujúcimi bohatú škálu informácií zo sveta dizajnu.

Priatelia, do našej ponuky sme zaradili aj takúto poctivú čokoládu Janek, pochádzajúcu z Česka. Vyznačuje sa kvalitou, starostlivo vyberanými jedinečnými surovinami a samozrejme skvelou lahodnou chuťou. Vyskúšajte jemnú horkú čokoládu s proteínom či so soľou alebo exkluzívnu bielu čokoládu s korením, tešiť sa môžete aj na mliečnu alebo ruby.