Miroslav Zelinský

Autor

Český vysokoškolský pedagóg, kurátor, prekladateľ. Vyučuje estetiku a kultúrne priemysly v Opave a Zlíne, venuje sa vzťahom dizajnu a voľného umenia, prekladá slovenskú literatúru. V poslednej dobe sa autorsky podieľal na monografii Fenomén Bauhaus (2019). Ako kurátor pripravil cyklus fotografických výstav Moravská jar v galérii Trafačka v Nitre, je kurátorom medzinárodných sympózií Art Colony Cered v Maďarsku a Panta Rhei v Zlíne ako aj expozícií environmentálneho dizajnu Made in Paper a Foodprint.