Produkty zo Zlína v čase koronavírusu

Až sa budú písať dejiny dizajnu tohto storočia, bude sa v súvislosti s koncom jeho druhej dekády určite nejakým spôsobom skloňovať slovné spojenie "dizajn v čase koronavírusu" ... a čitatelia tohto dejepisu, rovnako ako aj jeho autori, si budú klásť otázku: ako pomáhal dizajn v čase celosvetovej epidémie?

Začnem ale predsa len trochu inak. Pred viac ako mesiacom sme v Galérii dizajnu Satelit Slovenského centra dizajnu v Bratislave uvádzali výstavu mladých dizajnérov európskych škôl a svoje krátke exposé som končil odkazom na Karla Čapka a jeho potrebu prostredníctvom malých vecí a činov pomáhať ľuďom. Nikto z nás prítomných vtedy netušil, že svetová pandémia našu výstavu po týždni ukončí a že do toho čapkovského odkazu vstúpi aj čosi ako „Biela nemoc“. Kiež by som bol tým najhorším prorokom … Ale ak sa mám držať onoho étosu malých vecí, ktoré pomáhajú, potom mám jeden aktuálny a povahe veci veľmi zodpovedajúci príklad. Produktoví dizajnéri Fakulty multimediálnych komunikácií zlínskej univerzity pripravili jednu drobnú, ale veľmi užitočnú pomôcku pre tieto dni, keď sa slovo hygiena stalo najsilnejším imperatívom.

Produkty zo Zlína v čase koronavírusu
Produkty zo Zlína v čase koronavírusu
Produkty zo Zlína v čase koronavírusu

Pri akomkoľvek vstupe do rozličných budov a východe z nich von, nám bránia dvere. Musíme siahnuť na kľučku, stlačiť ju alebo uchopiť držadlo … Práve časté používanie držadiel a kľučiek dverí sa stali výzvou pre skupinu dizajnérov okolo Vladimíra Kovaříka, vedúceho ateliéru produktového dizajnu na spomínanej univerzite. Vďaka 3D technológiám vyvinuli a zrealizovali jednoduché plastové nástavce, ľahko upevniteľné sťahovacími elektrikárskymi páskami na držadlo alebo kľučku dverí (áno, to sú názvy oboch produktov: NAMADLO/NADRŽADLO a NAKLIKU/NAKĽUČKU). Ten, kto vstupuje, vďaka nim ľahko otvorí dvere – nie prstami a dlaňou, ale ohybom lakťa alebo zápästím – a našu pokožku ochráni oblečenie. Myšlienka využiť špeciálny nástavec pri otváraní dverí vznikla vďaka faktu, že dotyk s infikovaným podkladom je druhým najčastejším zdrojom nákazy koronavírusu spôsobujúcim chorobu COVID-19. Druhým impulzom k vývoju produktov je pri aktuálne obmedzených výrobných kapacitách možnosť využitia domácej 3D tlače. Tlačové dáta ako podklady k výrobe sú súčasťou prezentačných materiálov, ktoré referujú o vývoji, funkcii a montáži adaptérov oboch z nich.

Produkty zo Zlína v čase koronavírusu
Produkty zo Zlína v čase koronavírusu

„Dennodenne prechádzame niekoľkokrát budovou školy, kedy je nutné sa vždy dotknúť kľučky alebo držadla dverí. Súčasná doba nás núti k opatrnosti a bezpečnosti. Preto sme prišli s návrhom ich bezdotykového otvárania, presnejšie takého otvárania dverí budov, ku ktorému nepotrebujeme dlane a prsty,“ vysvetľuje Vladimír Kovařík. „Vývoj nebol jednoduchý, v hre boli hrúbky stien, neviditeľné výstuhy. Museli sme vyriešiť a odskúšať vrstvenie, mať na pamäti vnútorné pnutie použitého materiálu. Spočiatku nám adaptéry v ohyboch praskali, urobili sme niekoľko generácií prototypov vo veľmi rýchlej sérii. Čas bol naším nepriateľom, bolo potrebné posunúť o ďalší stupeň ochranu zdravia čo najväčšieho ľudí,“ uviedol Vladimír Kovařík.

Ochrana proti vírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, je prvoradou úlohou dneška. Dizajnéri môžu prispieť v mnohých rovinách k riešeniu problému, každá čiastková, hoci aj malá pomoc (v čapkovskom zmysle), je vítaná. Vývoj tlače produktov na 3D tlačiarňach bol trochu problematický, nedarilo sa nájsť správny pomer uhlov a vrstiev materiálu, ale v extrémne krátkom čase sa podarilo všetko odskúšať tak, že dnes sú už k dispozícii. A samozrejme ich využitie nemusí nevyhnutne skončiť v dobe popandemickej, je nepochybne rad dverí s kľučkami a držadlami, ktoré nutne nemusíme otvárať vlastnými rukami…

Skip to content