Mátyás Zagiba

Mátyás Zagiba

Autor

Mátyás Zagiba od roku 2020 študuje odbor Object design so špecializáciou na dizajn keramiky na Univerzite umenia a dizajnu Moholy-Nagya (MOME) v Budapešti. Je absolventom Školy umeleckého priemyslu v Košiciach (2017-2020). Popri autorskej tvorbe a štúdiu sa venuje výskumu keramickej tvorby v architektúre. V roku 2021 založil instagramový profil @lenhlina, kde zverejňuje svoju bádateľskú činnosť. Od roku 2022 je na študijnom pobyte v Dánsku na Royal Danish Academy, Nexø, odbor Crafts in Glass and Ceramics.