bez fotografie

Martina Pachmanová

Autor

Česká umělecká kritička a kurátorka. Její specializací je moderní a současné umění z pohledu genderu a feminismu. Je organizátorkou několika desítek výstav a autorkou odborných textů publikovaných v českých i zahraničních periodikách.
zdroj: Wikipedia