Design: aktualita, nebo věčnost ? – antologie textů k teorii a dejinám designu

Vydavateľstvo
Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005